ختم تسویه شرکت

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 1)

هر گاه شرکتی به هر دلیل به آخر خط خود برسد که ممکن است به دلایل قانونی و با حکم دادگاه و یا با تجمیع آرا شرکا و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده باشد، باید مراحل تسویه شرکت انجام شود و در واقع پروسه انحلال شرکت انجام شود.

به صورت کلی موارد زیر می تواند دلایل نیاز به تسویه شرکت و انحلال شرکت باشد:

 • زمانی که موضوع فعالیت یک شرکت به اتمام برسد و یا موضوعیت قانونی خود را از دست بدهد و یا عملا انجام آن موضوع غیر ممکن شود.
 • در صورتیکه مدت زمان شرکت به انقضا برسد. در واقع برخی از شرکت ها با مدت مشخص ثبت می شوند که در اتمام تاریخ فعالیت و در صورت عوض نشدن مدت باید منحل شوند.
 • در صورتیکه شرکت ورشکسته شود.
 • در صورت توافق شرکا و اعلام انحلال شرکت طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
 • در صورتیکه به هر دلیل حکم دادگاه برای انحلال شرکت صادر شود.

تسویه شرکت

بعد از تصویب انحلال شرکت ، موسسین و یا مدیران شرکت باید فرد با افرادی را برای فرایند تسویه شرکت مشخص کنند. این افراد باید اقداماتی را برای تسویه شرکت انجام دهند که به شرح زیر می باشد:

 • مشخص کردن دیون و بدهی های شرکت و توافق و تسویه دیون و بدهی ها و یا مشخص کردن راهی برای توافق با طلبکاران شرکت. ( مانند انجام قرارداد جدید برای تحویل کار در زمان تسویه شرکت)
 • مشخص کردن مطالبات شرکت و انجام مراحل وصول مطالبات
 • مشخص کردن دارایی های شرکت و تبدیل این دارایی ها به وجه نقد
 • تقسیم باقی مانده دارایی ها و سرمایه شرکت در بین شرکا

بعد از تقسیم دارایی های شرکت عملا شرکت منحل خواهد شد. لازم به توضیح است که در زمان تسویه شرکت نام و شخصیت حقوقی شرکت برقرار خواهد ماند و تنها عبارت در حال تسویه به نام شرکت اضافه می شود. همچنین باید در زمان تسویه شرکت و به منظور ختم تسویه شرکت، نام مدیر یا مدیرانی که این مهم را بر عهده دارند در تمامی اوراق و آگهی  های شرکت درج شود.

مرکز فعالیت شرکت نیز باید همان آدرس اصلی شرکت باشد. هر چند ممکن است بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و یا دادگاه نشانی تسویه شرکت محل دیگری اعلام شود. البته شایان ذکر است که همیشه در فرایند تسویه شرکت انجام امور تسویه به عهده مدیر تسویه نیست و گاها ممکن است در اساسنامه شرکت روش دیگری برای تسویه شرکت توافق شده باشد.

وظایف و اختیارات  مدیران تسویه شرکت

زمانی که عبارت در حال تسویه به نام شرکت اضافه شود و مدیران تسویه فرایند تسویه شرکت را دنبال کنند،  این مدیران در طول زمان تسویه وظایف و اختیاراتی را قانونا باید داشته باشند که این وظایف عبارتند از:

 • انجام دعوت از مجامع عمومی شرکت در مواردی که نیاز به تشکیل جلسه باشد. در نظر داشته باشید که مقررات تشکیل جلسه مجمع درست همان است که در اساسنامه تعریف شده است. بنابراین باید دعوتنامه های مربوط به شرکا و صاحبان سهام در روزنامه کثیر الانتشار مخصوص شرکت که آگهی های شرکت در آن درج می شود آگهی شود.
 • مدیران تسویه با توجه به اینکه شرکت در زمان تسویه کلیه وجهه قانونی و حقوقی خود را حفظ خواهد کرد وظیفه انجام امور شرکت در زمان تسویه اعم از وصول مطالبات، اجرای تعهدات شرکت، تقسیم سرمایه باقی مانده و غیره را بر عهده خواهد داشت. حتی ممکن است برای تسویه شرکت نیاز به عقد قرارداد های جدید باشد که مدیران تسویه این اختیار را نیز دارند.
 • تنظیم بیلان شرکت در اولین فرصت و مشخص کردن نفع و زیان بیلان شرکت و اطلاع به شرکا شرکت در خصوص شرایط و مراحل تسویه شرکت
 • انجام امور کامل تسویه شرکت و اعلام مراتب تسویه به اداره ثبت شرکت ها حداکثر در مدت یک ماه پس از ختم فرایند تسویه شرکت تا انجام مراحل تکمیل انحلال و درج در روزنامه رسمی انجام شود و در ضمن نام شرکت از دفاتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجاری حذف شود.

به یاد داشته باشید که در مدت زمان تسویه شرکت تقسیم دارایی ها به هیچ عنوان مجاز نیست. برای اینکه دارایی های شرکت را بتوان تقسیم کرد باید کلیه دیون شرکت پرداخت شده باشد و یا از بستانکاران برای حداقل سه مرتبه و هر مرتبه در فاصله زمانی یک ماه از طریق روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار  برای دریافت مطالبات دعوت شده باشد و یا اینکه حداقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی تسویه شرکت گذشته باشد.

در همین راستا امکان انتقال دارایی های شرکت به هیچ عنوان به مدیران تسویه شرکت و یا حتی نزدیکان آنها نیست و اگر این اتفاق بیافتد قانونا باطل است.

ختم تسویه شرکت

مراحل دریافت مطالبات از شرکت در زمان تسویه شرکت به این صورت است که کلیه دارایی های نقد شده شده باید در یکی از بانک های معتبر در ایران سپرده شود و نام افرادی که دیون و طلبی از شرکت دارند نزد بانک گذاشته شود و مراتب دریافت مطالبات به اطلاع طلبکاران و ذی نفعان رسانده شود تا برای دریافت مطالبات خود به بانک مشخص شده مراجعه نمایند.

در واقع بعد از اینکه تمامی مطالبات شرکت مشخص و طلبکاران شرکت مشخص شدند، و بدهی ها پرداخت و مطالبات وصول شد و نهایتا کار تقسیم سرمایه انجام شد، کار تسویه شرکت به انتها می رسد. در این زمان برای ختم تسویه شرکت مدیران تسویه با اعلام تسویه شرکت به اداره ثبت شرکت ها، اعلام ختم تسویه شرکت را ارائه می دهند . اداره ثبت شرکت ها با بررسی مدارک، کار حذف شرکت را دفاتر اداره ثبت شرکت ها انجام و از دفتر تجاری حذف می کند.

 بنابراین در طول زمان تسویه شرکت هر یک از طلبکاران می توانند با مراجعه به محل تسویه شرکت و یا بانک تعیین شده برای دریافت مطالبات خود اقدام کنند. بعد از ختم تسویه شرکت هیچ نوع ادعایی دیگر پذیرفته نیست زیرا حداقل برای سه بار موضوع تسویه شرکت آگهی شده و حداقل شش ماه از زمان اولین آگهی گذشته است.

همچنین تا مدت ده سال باید مدارک و اسناد شرکت تسویه شده پس از ختم تسویه شرکت محفوظ بماند. به همین جهت کلیه دفاتر و اسناد شرکت باید توسط مدیران تسویه در محلی محفوظ باقی بماند در ضمن باید مراتب به ذی نفعان هم اطلاع داده شود.

در زمان تسویه شرکت کلیه دیون و بدهی های شرکت باید توسط مدیران شرکت بررسی شود و با توجه به قوانین ثبت شرکت ها هیچ یک از طلبکاران نمی توانند در این زمان و  یا بعد از ختم تسویه شرکت برای دریافت مطالبات خود به شرکا شرکت مراجعه نمایند زیرا دارایی های و اموال شرکا از دارایی های شرکت مجزا هستند.

به صورت کلی انحلال شرکت و ختم تسویه شرکت نیازمند طی پروسه دقیق و مشخص است و باید با دقت فراوان انجام شود. انجام امور تسویه و سایر امور حقوقی شرکت ها با تخصص کارشناسان ما در موسسه ویونا به صورت کاملا حرفه ای و در کمترین زمان انجام خواهد شد. شما می توانید با تماس با کارشناسان ما در موسسه ویونا از خدمات حرفه ای و متعهدانه ما بهره مند شده و از مشاوره تخصصی و رایگان ما استفاده کنید.