ثبت شرکت ویونا

ثبت شرکت با مسئوليت محدود ، ثبت شرکت سهامی خاص ، ثبت برند

تلفن موسسه ثبتی و حقوقی ویونا
 • ثبت شرکت

  مقدمه و تعریف ثبت شرکت
  انواع ثبت شرکت و آشنایی با قوانین ثبت شرکت

  راهکارهای ثبت شرکت
 • مدارک و مراحل ثبت شرکت

  مراحل ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها
  نحوه تعیین نام و فرمهای ثبت شرکت

  مراحل ثبت شرکت

ثبت شرکت و تأسیس شعبه

رویه عملی مراحل ثبت شرکت

رویه‌ عملی مراحل ثبت شرکت : در اداره‌ ثبت شرکت‌ ، فرم نمونه‌ اسناد فوق‌الذکر، موجود است. می‌توان این فرم‌های نمونه را در اداره‌ مذکور تکمیل‌ کرده و ذیل تمام اوراق باید توسط همه‌ شرکا (مؤسسین) امضا شود. سپس هزینه‌ای بابت تعیین نام به بانک واریز کرده و چند نام،‌ که واژه‌ بیگانه نبوده، فاقد سابقه‌ بوده و دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد؛ انتخاب کرده و به «واحد تعیین نام» ‌اداره‌ مذکور، معرفی و موافقت آن واحد را درباره‌ نام تعیین شده اخذ کرده، سپس همه‌ مدارک به «‌قسمت پذیرش مدارک»‌ اداره‌ مربوط، تحویل و رسید دریافت می‌شود و موعدی برای گرفتن نتیجه تعیین می‌شود امر تعیین نام، فقط در تهران انجام می‌شود و آنهایی که در سایر شهرها ثبت شرکت می‌شوند؛ نیز جهت تعیین نام به تهران معرفی می‌شوند

تذکر1: اظهارنامه‌ ثبت شرکت از اوراق بهادار بوده که باید از اداره‌ ثبت شرکتها تهیه شود. برای دریافت اظهارنامه‌ مزبور باید تقاضانامه‌ای دایر بر قصد تأسیس شرکت، تنظیم شود.
تذکر2 :مرجع ثبت شرکتها در تهران «اداره‌ ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی»‌ که از اداره‌ ثبت اسناد و املاک است؛ می‌باشد
تذکر3: در خارج از تهران‌ «‌اداره‌ ثبت اسناد و املاک» مرکز اصلی شرکت و نقاطی که اداره یا دایره‌ ثبت اسناد وجود ندارد؛ دفترخانه‌ اسناد رسمی و اگر مرجع مذکور، وجود نداشته‌ باشد؛ دفتر دادگاهِ محل است
تذکر4:درصورتجلسه‌ مذکور، نکات زیردرج میشود: ‌زمان تشکیل جلسه، ‌تصریح به اینکه اساسنامه، اظهارنامه و شرکت‌نامه به تصویب و امضا کلیه‌ شرکا رسیده است؛ تعیین و تصریح اعضا هیأت مدیره و مدت مدیریت آنها، تعیینِ دارندگانِ حق امضا اسناد تعهدآور، تصریح به اینکه اعضای مدیر با امضا صورت‌جلسه‌ مذکور، ‌قبول سِمت می‌نمایند.

نحوه ثبت شعبه شرکت

در مورد ثبت شرکت و تأسیس شعبه دو گزینه مورد نظر است :
گزینه 1: اگر ثبت شرکت و شعبه در زمان تأسیس (قبل از تأسیس) مورد نظر باشد در اظهارنامه ثبت شرکت در محل مخصوص آن بند 12 اظهارنامه ضمن قید نشانی شعبه مدیر شعبه نیز مشخص می شود و در آگهی تأسیس نیز به آن اشاره خواهد شد.
گزینه 2: اگر شعبه ای بعد از ثبت شرکت مورد نظر باشد ضمن اعلام مشخصات شخص و نماینده شعبه با توجه به اساسنامه ضمن ارائه روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکت ها و با قید موضوع در مجمع عمومی فوق العاده و در صورت تفویض اختیار به هیأت مدیره در جلسه هیأت مدیره تأیید و به اداره ثبت شرکت ها تقدیم می گردد.
توجه مهم: دفاتر شعبه در مركز اصلی شرکت پلمپ می گردد.
شماره ثبت به شعبه تعلق نمی گیرد (و فقط در دفتر ثبت شعبات نوشته می شود)
شعبه و نمایندگی مجوز فعالیت ها نمی خواهد چون مجوز اصلی را خود شرکت اصلی گرفته است.
شعبه درخارج از كشور هم تشكیل می شود و تابع قانون تجارت بن الملل است.
هر شرکت تا بی نهایت شعبه نیز می تواند داشته باشد.
در صورتی كه آگهی تأسیس شعبه در روزنامه رسمی منتشر شده باشد برای ثبت شرکت ها كافی است.
محل ثبت شعبه در مركز اصلی شرکت است.
چگونگی ثبت شرکت و تأسیس شعبه در شرکتهای خارجی: چگونگی تأسیس شعبه در كشورهای خارجی و بالعكس: یك شرکت خارجی كه در كشور خارجی به ثبت رسیده باشد می تواند در ایران دارای شعبه باشد این شعبه فقط در اداره كل مالكیت صنعتی تهران تأسیس می گردد .
تأسیس شعبه: تأسیس شعبه در ذیل ثبت شرکت اولیه مورد نظر ثبت می گردد.

دسترسی سریع منوها

خدمات ثبت خدمات ثبت
ثبت شرکت با مسئولیت محدود ثبت شرکت با مسئولیت محدود
ثبت تغییرات شرکت ثبت تغییرات شرکت
ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت سهامی خاص
اخذ کارت بازرگانی اخذ کارت بازرگانی
پلمپ دفاتر پلمپ دفاتر
اخذ ایزو اخذ ایزو
اخذ رتبه شرکت اخذ رتبه شرکت

نمونه کارهای ثبت شرکت ویونا

برخی نمونه کارهای ثبت شرکت ویونا که از گذشته تا کنون اقدام به ثبت نموده ارایه گردیده. ثبت شرکت جی اسکورپ گوواسپریت ، ثبت شرکت برند لند AB و ثبت شرکت ، موسسه آزمون سازان ایده دار خیلی سبز

نمونه کار ثبت شده
مشاوره و تلفن تماس

ثبت شرکت اینترنتی ، مشاوره کارشناسی ثبت شرکت ، ثبت برند

کلیات ثبت شرکت

سازمان ثبت شرکت (قانون گذار) کنار شرکتها که کار تجارت دارند، نهاد حقوقی خاصی که شخصیت حقوقی می باشد جهت انجام اموری که جنبه غیر تجاری و یا تجاری دارد پیش بینی نموده. جهت ثبت شرکت برای هریک از این شرکتها به گونه ای خاص بایستی اقدام کرد.توضیح کلیات ثبت شرکت لینک بالا

ثبت شرکت

انواع ثبت شرکت

هر فعالیت تجاری باید در چارچوب سازمان های متشكل و منظم بر اساس قوانین كشور انجام بگیرد برای رسیدن به مطلوبیت این گونه تشكل ها باید به ثبت برسد

 1. سهامی كه خود بر دو نوع است
  • ثبت شرکت سهامی خاص
  • ثبت شرکت سهامی عام
 2. ثبت شرکت با مسئولیت محدود
 3. ثبت شرکت تضامنی
 4. ثبت شرکت مختلط غیر سهامی
 5. ثبت شرکت سهامی
 6. ثبت شرکت نسبی
 7. ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت ای است بازرگانی كه تمامی سرمایه آن توسط مؤسسین تأمین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.
یادآوری مهم قبل از تكمیل مدارك جهت ثبت شرکت سهامی خاص: پس از تشكیل و ثبت شرکت سهامی خاص هیأت مدیره باید حداكثر ظرف یك هفته از تاریخ ثبت شرکت نسبت به تهیه دفاتر قانونی شرکت (روزنامه – كل) و پلمپ دفاتر در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

تعریف شرکت سهامی عام: ثبت شرکتی است بازرگانی که بخشی از سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین‌ می‌شود.

ثبت شرکت خدماتی

مراحل ثبت شرکت های خدماتی نیز مانند سایر شرکت ها دارای پیچیدگی ها و قوانین و مقررات خاص خود می باشد و باید مطابق با آئین نامه و دستورالعمل های ثبت شرکت های خدماتی روال کار انجام شود . این شرکت ها نیز در اداره ثبت شرکت ها ثبت می شوند .

برای ثبت شرکت های خدماتی تنها می توان در دو قالب اقدام نمود . این شرکت ها یا باید بصورت سهامی خاص و یا بصورت مسئولیت محدود و با موضوع بازرگانی خواه فعالیت اصلی آنها بازرگانی باشد خواه نباشد به ثبت برسند .

تغییرات پس از ثبت شرکت : پس از اینکه ثبت شرکت انجام شد هرگونه تغییرات قابل انجام می باشد

ثبت شرکت

ثبت شرکت ویونا همراه و مشاور شما.
کارشناسان ثبت شرکت ویونا جهت هرگونه مشاوره ثبت شرکت پاسخگوی شما عزیزان میباشند.

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 448)