استاندارد ملی ایران

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 3)

گواهینامه استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به منظور بالا تر بردن کیفیت خدمات و محصولات شرکت های مختلف تجاری و غیر تجاری اقدام به تدوین سلسله اصول و قوانین و مقرراتی نموده تا بوسیله ان با ارزیابی شرکت ها واجد صلاحیت که این استاندارد ها را رعایت کرده اند نشان استاندارد و یا گواهینامه استاندارد اعطا کند.
استاندارد ملی ایران نوعی استاندارد اجباری است که باید همه شرکت ها و موسساتی که خدمات و محصولاتی را وارد بازار می کنند این استاندارد را دریافت نمایند. این استاندارد ها همچنین بصورت استاندارد های تشویقی برای شرکت هایی که الزامی برای دریافت استاندارد ملی ایران ندارند نیز صادر خواهد شد تا بوسیله انها شرکت ها با ارائه محصولات با کیفیت و تحت نظارت سازمان ملی استاندارد در واقع تعهد خود را به بازار مشتریان و جامعه داشته باشند.
سازمان ملی استاندارد ایران یا موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران متولی تدوین استاندارد ملی و همچنین نظارت بر این استاندارد می باشد. استاندارد در معنی کاربردی ان یعنی داشتن یک نظم و پیروی از یک سری قوانین و قواعد خاص . این استاندارد های ملی در واقع حداقل های مورد نیاز برای یک محصول و یا خدمات را مشخص و تدوین می کنند.
همانگونه که اورده شد استاندارد های ملی ایران یا اجباری هستند و یا تشویقی.

استاندارد اجباری

تولید و ارائه برخی از محصولات و خدمات به بازار نیاز مند پیروی از اصول استانداردی تعیین شده در سازمان استاندارد ملی ایران می باشد. شرکت هایی که این نوع محصولات را تولید و یا عرضه می کنند موظفند محصولات و خدمات خود را مطابق با این استاندارد ها دقیقا برنامه ریزی و تولید و عرضه نمایند و عدم رعایت این استاندارد ها می تواند منجر به تعطیلی کارخانه و یا شرکت تولید کننده و یا عرضه کننده خدمات شود.
برخی از این شرکت ها که باید حتما استاندارد اجباری برای محصولات خود دریافت نمایند شرکت های مواد غذایی و تولید کننده های دارو ها و ملزومات پزشکی هستند که باید این نشان را حتما بر روی محصولات خود درج نمایند.

استاندارد های تشویقی

برخی از شرکت های تولیدی و خدماتی الزامی به دریافت استاندارد ملی ندارند ولی می توانند با رعایت موارد تعریف شده در استاندارد ملی ایران اقدام به دریافت استاندارد ملی نموده و با تایید سازمان ملی استاندارد از علامت استاندارد این سازمان به منظور تبلیغ و یا تایید و اطمینان به مشتریان خود در خصوص کیفیت محصولات خود استفاده نمایند. این دسته از شرکت ها که الزامی ندارند استاندارد را دریافت نمایند در واقع استاندارد ملی ایران برای انها بصورت تشویقی می باشد.

مراحل اخذ استاندارد ملی ایران

1- تکمیل فرم های مرتبط برای اخذ استاندارد ملی ایران

اداره استاندارد ایران به منظور صدور مجوز و گواهینامه های استاندارد برای متقاضیان دریافت این استاندارد فرم هایی را تدوین و در دسترس متقاضیان قرار داده است. این فرم ها اغلب شامل اطلاعات عمومی و فنی محصولات و متقاضیان هستند.

2- تعیین مسئول کنترل کیفیت

تمامی شرکت ها و موسساتی که خواهان استفاده از استاندارد ملی ایران می باشند باید با استخدام و به کار گماری فرد یا افرادی مسئولیت کنترل کیفیت محصولات و خدمات خود را به او واگذار نموده و او را به اداره استاندارد معرفی نمایند. فرد تعیین شده باید دارای شرایط احراز مطابق با دستور العمل ها و مقررات اداره استاندارد باشد. مشخصات این فرد باید به همراه مدارک وی و معرفی نامه شرکت و سایر مدارک مورد نیاز به اداره استاندارد ارسال شود.

3- مجوز های قانونی

برای دریافت استاندار ملی ایران باید مجوز هایی دریافت شده و ارائه شود و این مجوز ها باید کاملا قانونی باشند و به اداره استاندارد تحویل داده شود. این مجوز ها عبارتند از :

3.1- آگهی ثبت شرکت و یا موسسه در روزنامه رسمی به همراه اگهی اخرین تغییرات شرکت
3.2- تصویر پروانه معتبر تاسیس و بهره برداری و یا مجوز فعالیت معتبر
3.3- مدارکی که اثبات نماید شرکت دارای کد ملی یا همان ایران کد از وزارت بازرگانی می باشد.

4- مستند سازی استاندارد ملی ایران

برخی از مستندات و فرم های مورد نیاز جهت استاندارد سازی محصولات و یا خدمات شرکت باید با توجه به الزامات استاندارد ملی ایران در خود سازمان تدوین شود. این مستندات باید به شکلی تدوین شوند که اجرای فرایند های کاری برای تحقق محصول و خدمت و همچنین نحوه نظارت و اندازه گیری و ... را مشخص نماید.
یکی از بهترین راه ها برای اثبات شرایط کنترل و فرایند سازی محصولات و خدمات و نحوه تدوین و اندازه گیری مستندات یک محصول استفاده از استاندارد بین المللی ISO9001 مربوط به مدیریت کیفیت می باشد. این استاندارد با استفاده از شاخصه های بین المللی شرکت را ملزم به تدوین همه مستندات مورد نیاز شرکت نموده و برای اطمینان از روند اجرا و موثر بودن فرایند های اجرایی راه هایی را برای بررسی عملکرد و کنترل و اندازه گیری و در صورت نیاز اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه ارائه می نماید که برای دریافت استاندارد ملی ایران و سایر استاندارد های داخلی و بین المللی به عنوان یک راهکار بسیار موثر و توانمند عمل خواهد کرد و در واقع شرکت را برای دریافت هر گونه استاندارد ملی و بین المللی اماده و محیا خواهد نمود.
بنابر این به منظور سهولت در دریافت استاندارد ملی ایران بهتر است ابتدا شرکت اقدام به مستند سازی و دریافت استاندارد بین المللی ISO9001 مدیریت کیفیت نماید و سپس با ارسال تصویر این استاندارد به اداره استاندارد ایران فرایند صدور استاندار ملی را ساده تر نماید.
برای دریافت استاندارد های بین المللی ایزو مانند ISO9001 مدیریت کیفیت بهترین مهندسین و کار امد ترین تیم تخصصی ایران را می توانید در موسسه حقوقی ویونا پیدا کنید. کارشناسان و متخصصین ما برای دریافت هر نوع گواهینامه داخلی و بین المللی از برترین ممیزان و سرممیزان بین المللی بوده و مورد تایید تمامی سازمان های بین المللی صدور گواهینامه ایزو می باشند.

5- مستندات مربوط به ازمون محصول و یا خدمات

شرکت ها باید خود با به کار گیری کارشناسانی واجد صلاحیت و مورد تایید و یا با عقد قرارداد های معتبر با ازمایشگاه های تخصصی مدارک مبنی بر انجام ازمایشات تخصصی بر روی محصولات و خدمات را اماده و به اداره استاندارد ارسال نمایند.

6- عمل به مستندات تدوین شده

تمامی مستندات ملی ایران که قبلا توضیح داده شد باید در این مرحله عملیاتی بودن خود را به اثبات برسانند. مستنداتی که باید حتما اجرای شده باشند عبارتند از :
• فرم های بازرسی و کنترل کیفیت
• ثبت نتایج ازمایشات تخصصی محصولات یا خدمات در فرم ها و یا نرم افزار های مربوطه
• کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری
• نظر سنجی از مشتریان
• بررسی و رسیدگی به شکایت مشتریان
• اندازه گیری فرایند های اجرایی با استفاده از شاخص های سنجش و اندازه گیری تدوین شده و تعریف شده در سازمان

7- ارزیابی خدمات و محصولات

شرکت ها با اثبات همه شرایط فوق تنها خود را اماده ارسال نتایج و مستندات به شرکت ملی استاندارد ایران نموده اند. در این مرحله باید کارشناسان و متخصصین خود سازمان استاندارد ملی ایران تمامی سیستم های اجرایی و بخصوص کنترل کیفی شرکت ها را که برنامه انها ارائه شده بررسی و تایید نمایند.
در این مرحله در واقع شرکت به نوعی ممیزی خواهد شد و ممکن است از شرکت بازدید هایی صورت گرفته و نمونه محصولات و خدمات به منظور تایید و ارائه نظرات نهایی به سایر ازمایشگاه های مورد تایید اداره استاندارد ارسال شود تا نظر انها در خصوص نقاط ضعف و قوت محصولات و خدمات شرکت ارائه شود.

8- اخذ پروانه استاندارد ملی اجباری و یا تشویقی شرکت

پس از تایید تمامی مراحل فوق و ارائه نظرات مثبت کارشناسان اداره استاندارد ایران در خصوص نمونه های محصول و خدمات ارائه شده با ازمایشگاه های مرتبط و مورد تایید شرکت موفق به دریافت استاندارد ملی ایران خواهد شد و از این پس می تواند از علامت استاندارد ایران بر روی محصولات و خدمات خود استفاده نمایند و حتی در صورت نیاز بر روی ان تبلیغات مثبته انجام دهند. دریافت استاندارد ملی ایران به پیش نیاز ها و اماده سازی مستندات و استاندارد های لازم و همچنین تعریف و تدوین انواع فرایند ها خواهد داشت که باید نه تنها این فرایند ها تدوین شوند بلکه به منظور اثر بخشی هر چه بیشتر انها اندازه گیری های دوره ای و راه کار های سنجش و اعتبار دهی اعمال شود . اجرای این مراحل نیاز به تخصص و تبهر زیادی دارد که حتما باید از مشاور و متخصصین این حوزه برای تمامی این مراحل استفاده شود. موسسه حقوقی ویونا به عنوان یکی از معتبر ترین شرکت های حقوقی و مشاوره ای در زمینه انواع استاندارد های ملی و بین المللی به شما تضمین های لازم را خواهد داد تا نه تنها شرکت شما را برای دریافت استاندارد ملی اماده نماید بلکه با استفاده از فرایندها و سیستم های تعریف شده شرکت شما را برای دریافت استاندارد های بین المللی بسیار موثر و مناسب برای شرکت شما اماده نماید. کارشناسان حقوقی و مشاوران تخصصی موسسه حقوقی ویونا برای اخذ انواع استاندارد های ملی و بین المللی در تمامی نقاط ایران حضور داشته و اماده ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ای به شرکت ها و موسسات تجاری و غیر تجاری در تمامی نقاط ایران به شرکت های متقاضی دریافت استاندارد ملی ایران و یا استاندارد های مدیریت کیفیت و یا بین المللی ایزو هستند.