انحلال شرکت تعاونی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.26 (تعداد رای 17)

چنانچه موسسین و سهامداران شرکت تعاونی به این نتیجه برسند که امکان ادامه فعالیت این شرکت به دلایل مشخص وجود ندارد با ثبت انحلال شرکت تعاونی و انجام امور تصفیه شرکت نسبت به انحلال باید اقدام کنند.

به صورت کلی شرکت های تعاونی نیز همانند نیز انواع قالب های شرکت ممکن است به دلایلی پس از مدتی امکان فعالیت نداشته باشند. در این شرایط باید مجمع عمومی فوق العاده این شرکت ها با تشکیل جلسه در خصوص ادامه فعالیت شرکت نسبت به تنظیم صورتجلسه ای برای انحلال شرکت در صورت توافق حداکثر اعضا به جمع بندی برسند.

در صورت تصمیم گیری به انحلال شرکت تعاونی، تا مدتی شخصیت حقوقی شرکت یا اتحادیه تعاونی آن برقرار خواهد ماند تا امور تصفیه شرکت به کلی انجام شود چراکه مدیر یا مدیران تصفیه انتخاب شده برای امور تصفیه باید اختیارات و دسترسی های لازم را برای امور تصفیه شرکت به دارایی های شرکت داشته باشند. بر این اساس حفظ شخصیت شرکت بخصوص در زمان پرداخت دیون شرکت از الزامات تصفیه شرکت تعاونی است.

در نهایت بعد از اینکه امور تصفیه شرکت انجام شد، با اعلام تکمیل فرایند تصفیه انحلال شرکت تعاونی، شخصیت حقوقی شرکت تعاونی از آن گرفته می شود و عملا شرکت به کلی منحل می شود.

منظور از انحلال شرکت تعاونی چیست؟

منظور از انحلال شرکت تعاونی و یا هر نوع انحلال شرکت دیگر این است که ساختار و ماهیت شرکت تعاونی از آن گرفته می شود و در واقع شخصیت حقوقی شرکت برچیده می شود و به کلی فعالیت های شرکت از قالب حقوقی و رسمی خود خارج شده و کلیه مسئولیت ها و وظایف مدیران سلب و سهام ها یا مطالبات تقسیم و بدهی ها تصفیه می شود.

به چه دلایلی شرکت تعاونی منحل می شود؟

با توجه به ماده 56 قانون بخش تعاونی، در حالت های زیر شرکت تعاونی منحل خواهد شد:

 • جمع بندی و تصمیم گیری نهایی مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر انحلال شرکت تعاونی
 • کاهش تعداد اعضا شرکت از حد نصاب تعریف شده در قانون شرکت های تعاونی
 • به پایان رسیدن مدت اعتبار شرکت تعاونی در صورت درج در اساسنامه شرکت ( مدت دار بودن شرکت)
 • تعطیل شدن و یا توقف بدون دلیل و بدون عذر تمامی فعالیت های شرکت تعاونی برای بیش از یک سال
 • عدم پایبندی و رعایت قوانین و مقرراتی که شرکت تعاونی بر اساس آن شکل گرفته است
 • ورشستگی شرکت تعاونی

چه مقاماتی می توانند شرکت تعاونی را منحل کنند؟

در ماده 56 بخش تعاونی حق انحلال شرکت تعاونی به مجمع عمومی فوق العاده شرکت و در مواردی به اتحادیه تعاونی و وزارت تعاون داده شده است.

 • ثبت انحلال شرکت تعاونی بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده در شرکت تعاونی به عنوان عالی ترین مقام تصمیم ساز در این شرکت ممکن است به دلایلی مانند کاهش سرمایه و یا عدم توافق سهامدارن و غیره، تصمیم بگیرد که به ادامه فعالیت شرکت تعاونی خاتمه دهد. در این راستا نیاز است که مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شده و در این خصوص تصمیم گیری و موضوع انحلال با حداکثر اعضا تصویب شود. در نظر داشته باشید که در مواقعی برای انحلال شرکت نیاز به دریافت مجوز از وزارت تعاون خواهد بود.

 • انحلال شرکت تعاونی به دلیل کاهش حد نصاب اعضا

ثبت شرکت تعاونی حداقل با مشارکت 7 نفر انجام خواهد شد. هر گاه تعداد این نفرات در هر زمان و به هر دلیل از تعداد حداقل تعیین شده کمتر شود شرکت شرایط انحلال پیدا می کند. در این حالت شرکت سه ماه فرصت دارد تا با تشکیل جلسه نسبت به، به حد نصاب رساندن نفرات و سهامداران اقدام کند. اگر بعد از این مدت حد نصاب تعریف شده در قانون رعایت نشود، وزارت تعاون می تواند نسبت به صدور دستور انحلال شرکت تعاونی دستور دهد.

 • انحلال شرکت تعاونی در صورت به پایان رسیدن اعتبار شرکت

معمولا در زمان ثبت شرکت تعاونی تاریخی برای اتمام فعالیت های شرکت دیده نمی شود اما اگر در زمان ثبت شرکت تعاونی، شرکا تصمیم بگیرند که مدت زمانی را برای فعالیت شرکت در نظر بگیرند با اتمام این تاریخ شرکت تعاونی منحل خواهد شد. در این حالت از قبل از اتمام دوره شرکت تعاونی سه بار وزارت تعاون به شرکت اخطار خواهد داد و دو ماه نیز بعد از اتمام تاریخ فعالیت شرکت، شرکا فرصت دارند تا برای تمدید دوره فعالیت شرکت اقدام کنند. در این مدت مجمع عمومی فوق العاده شرکت باید تشکیل شده و در صورت نیاز به ادامه فعالیت شرکت نسبت به تمدید دوره فعالیت شرکت اقدام شود.

چنانچه تصمیم شرکت عدم تمدید دوره فعالیت باشد، بعد از دو ماه از انقضا دوره فعالیت شرکت وزارت تعاون دستور انحلال شرکت را به مرجع ثبت شرکت ها خواهد داد.

در نظر داشته باشید که برای تمدید دوره مدت فعالیت شرکت تعاونی، با توجه به اینکه تاریخ فعالیت در اساسنامه قید شده است، نیاز است تا مجوز وزارت تعاون مجددا اخذ شود.

 • انحلال شرکت تعاونی به دلیل عدم فعالیت برای بیش از یک سال

شرکت های تعاونی در صورتیکه بدون دلیل مشخص و یا عذر قابل قبول بیش از یک سال توقف فعالیت داشته باشند، وزارت تعاون می تواند با ارسال نامه ای به اداره ثبت شرکت ها، انحلال شرکت تعاونی را درخواست دهد. هر چند در این صورت امکان پیگیری و شکایت از این درخواست وزارت تعاون وجود دارد اما باید در نظر داشت که معمولا وزارت تعاون قبل از ارائه درخواست برای انحلال شرکت تعاون حداقل حدود سه بار به شرکت اخطار خواهد داد.

 • انحلال شرکت تعاونی به دلیل عدم رعایت و پایبندی به قوانین و مقررات

در زمان ثبت شرکت تعاونی، شرکا و یا سهامدارن با امضا برخی از قوانین و مقررات پایبندی و رعایت این اصول را متعهد می شوند. لذا در صورت عدم رعایت این قوانین و مقررات وزارت تعاون به آنها حداقل سه بار اخطار خواهد داد. در صورت عدم توجه به این اخطارها و دنباله دار بودن نقض قوانین، وزارت تعاون با ارسال نامه ای به اداره ثبت شرکت ها، انحلال شرکت تعاونی را درخواست خواهد داد.

در این حالت امکان پیگیری و شکایت از این درخواست وزارت تعاون وجود دارد. باید در نظر داشت که پیگیری این نوع شکایات معمولا با پروسه زمانی طولانی انجام خواهد شد. به صورت کلی توصیه می شود در زمان دریافت اولین اخطار نسبت به پیگیری موضوع عدم رعایت قوانین اقدام شود.

 • انحلال شرکت تعاونی به دلیل ورشکستگی شرکت تعاونی

ورشکستگی به این مفهوم است که شرکت تعاونی از عهده دیون و بدهی ها و تعهدات خود بر نیاید و به ناچار مجبور شود تا اعلام ورشکستگی کند.  در صورت ورشکسته شدن شرکت،  برای انحلال شرکت تعاونی نیاز به حکم دادگاه خواهد بود. در این حالت دادگاه با صدور حکم ورشکستگی تعاونی ، انحلال شرکت تعاونی را نیز اعلام می کند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت انحلال شرکت تعاونی

ثبت انحلال شرکت تعاونی چه با تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده باشد و یا با دستور وزارت تعاون و یا دستور دادگاه، باید در اداره ثبت شرکت ها ثبت شود. برای این کار دستور وزارت تعاون لازم است و یا صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به همراه مجوز وزارت تعاون نیاز است.

همچنین برای ثبت انحلال شرکت تعاونی باید مدارک زیر فراهم و ارائه شود:

 • کلیه مدارک مربوط به ثبت شرکت تعاونی
 • کلیه مدارک هویتی و شناسایی شرکا یا سهامداران
 • ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی که تایید همه شرکا و مدیر تصفیه شرکت را داشته باشد.
 • مجوز انحلال شرکت تعاونی از وزارت تعاون

یکی از ساده ترین راه ها برای جلوگیری از انحلال شرکت تعاونی مشاوره با شرکت های متخصص در این حوزه است. موسسه ویونا با تکیه بر سال ها تجربه و دانش کارشناسان خود در کنار شما خواهد بود تا با ارائه راهکارهای موثر نسبت به جلوگیری از عدم انحلال شرکت به شما کمک کند. در ضمن در صورت صلاحدید برای انحلال شرکت تعاونی با تخصص کارشناسان ما و بدون نیاز به صرف زمان می توانید در کمترین زمان فرایند تصفیه شرکت تعاونی و انحلال شرکت تعاونی را انجام دهید. با ما در موسسه ویونا در تماس باشید. 

دیدگاه‌ها  

+4 # انحلال شرکت تعاونیآرش 1400-04-01 23:27
مدارک مورد نیاز برای ثبت انحلال شرکت تعاونی چیست؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # جواب: انحلال شرکت تعاونیکارشناس ثبتی 1400-04-01 23:35
ثبت انحلال شرکت تعاونی چه با تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده باشد و یا با دستور وزارت تعاون و یا دستور دادگاه، باید در اداره ثبت شرکت ها ثبت شود. برای این کار دستور وزارت تعاون لازم است و یا صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به همراه مجوز وزارت تعاون نیاز است.
همچنین برای ثبت انحلال شرکت تعاونی باید مدارک زیر فراهم و ارائه شود:
• کلیه مدارک مربوط به ثبت شرکت تعاونی
• کلیه مدارک هویتی و شناسایی شرکا یا سهامداران
• ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی که تایید همه شرکا و مدیر تصفیه شرکت را داشته باشد.
• مجوز انحلال شرکت تعاونی از وزارت تعاون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # انحلال شرکت تعاونیوحید 1400-03-30 16:39
به چه دلایلی شرکت تعاونی منحل می شود؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+4 # جواب: انحلال شرکت تعاونیکارشناس ثبتی 1400-03-30 16:48
با توجه به ماده 56 قانون بخش تعاونی، در حالت های زیر شرکت تعاونی منحل خواهد شد:
• جمع بندی و تصمیم گیری نهایی مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر انحلال شرکت تعاونی
• کاهش تعداد اعضا شرکت از حد نصاب تعریف شده در قانون شرکت های تعاونی
• به پایان رسیدن مدت اعتبار شرکت تعاونی در صورت درج در اساسنامه شرکت ( مدت دار بودن شرکت)
• تعطیل شدن و یا توقف بدون دلیل و بدون عذر تمامی فعالیت های شرکت تعاونی برای بیش از یک سال
• عدم پایبندی و رعایت قوانین و مقرراتی که شرکت تعاونی بر اساس آن شکل گرفته است
• ورشستگی شرکت تعاونی
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # انحلال شرکت تعاونیمحمدرضا 1400-03-29 23:26
منظور از انحلال شرکت تعاونی چیست؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+5 # جواب: انحلال شرکت تعاونیکارشناس ثبتی 1400-03-29 23:35
منظور از انحلال شرکت تعاونی و یا انحلال هر شرکت دیگری این است که در واقع شخصیت حقوقی شرکت برچیده می شود و به کلی فعالیت های شرکت از قالب حقوقی و رسمی خود خارج شده و کلیه مسئولیت ها و وظایف مدیران سلب و سهام ها یا مطالبات تقسیم و بدهی ها تصفیه می شود.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن