تغییر آدرس

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 3)

برای ثبت شرکت و موسسات غیر تجاری باید مکانی به عنوان مکان فعالیت برای شرکت در اساسنامه تعیین شده باشد. این مکان می تواند به عنوان یک مکان ثابت و یا یک مکان استیجاری با ارائه اجاره نامه محضری باشد.

اما پس از اینکه شرکت فعالیت خود را آغاز کرد اگر مکان استیجاری باشد که خوب طبیعتا باید این مکان به مکان دیگر تغییر پیدا کند اما در شرایطی هم که مکان متعلق به شرکت باشد گاها برای توسعه فعالیت و یا نیاز به نزدیکی به بازار و مشتریان و یا مواد اولیه و یا به هر دلیل دیگر ممکن است نیاز باشد تغییر کند. 

از انجائیکه مشتریان و ذی نفعان شرکت نیاز است که در هر شرایط بتوانند با شرکت در ارتباط باشند باید بلافاصله این تغییر آدرس نیز همانند سایر تغییرات در اداره ثبت شرکت ها ثبت شود. اما برای تغییر آدرس شرکت باید مراحلی طی شود که در این مقاله با هم مرور می کنیم.

برای تغییر آدرس شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری کند. البته در تبصره بند 3 اساسنامه شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود این وظیفه می تواند بر عهده هیئت مدیره نیز گذاشته شود.

هر شرکت بسته به نوع قالب خود برای تغییر آدرس باید اقدام نماید. از این رو تغییر آدرس در شرکت های سرمایه ای و سهامی با تغییر آدرس در شرکت های با مسئولیت محدود و اشخاص متفاوت است.

مثلا در شرکت های سهامی باید مجمع عمومی فوق العاده به دعوت هیئت مدیره تشکیل جلسه دهد و موضوع تغییر آدرس را تصویب نماید. البته اگر مطابق اساسنامه این وظیفه به عهده هیئت مدیره باشد خود هیئت مدیره می تواند این موضوع را تصویب نماید. سپس موضوع تغییر آدرس باید به اداره ثبت شرکت ها با رعایت ارائه مدارک مورد نیاز ارسال شود اما اگر تغییر شرکت به یک شهر و یا شهرستان دیگر بود باید پرونده شرکت به شهرستانی که قصد انتقال شرکت به ان شهرستان است ارسال شود و در ضمیمه آن درخواست انتقال شرکت نیز وجود داشته باشد.

اما در شرکت های اشخاص مجمع عمومی موضوع تغییر آدرس را تصویب و همه شرکا با درج میزان سهم الشرکه خود این موضوع را تایید می کنند. همه شرکا یعنی اینکه حتی اگر یک نفر مخالف بود این موضوع می تواند منتفی شود. البته در صورتیکه تعداد شرکا به حد زیادی باشد باید یک هیئت ناظر تشکیل شود و از طرف شرکا صورتجلسه ای را تصویب و امضا می کنند و در ان موضوع تغییر آدرس را قید می کنند. این صورتجلسه باید نهایتا در فرصت یک ماهه توسط خود شرکا و یا وکیل انها برای اعمال تغییرات به اداره ثبت شرکت های محل به همراه سایر مدارک ارائه شود.

برای تهیه صورتجلسه تغییر آدرس نکات زیر باید در صورتجلسه رعایت شود:

  • تنظیم صورتجلسه بر روی سربرگ رسمی شرکت متقاضی باید انجام شود و همه نفرات ذی صلاح باید ان را امضا و با مهر شرکت مهر شود.
  • صورتجلسه باید در سه نسخه تهیه و تصویب شود.
  • برای تغییر آدرس در یک شهر تنها ارائه صورتجلسه تغییر آدرس کفایت می کند.
  • برای دعوت از مجمع عمومی و یا شرکا باید وفق اساسنامه و قانون تجارت تشکیل جلسه با حداکثر تعداد نفرات باشد.
  • در صورتجلسه باید شرکا نام و نام خانوادگی خود را به همراه میزان سهام و یا سهم الشرکه خود را قید کنند.
  • هیئت نظارت در صورت تعداد زیاد شرکا باید حداقل سه نفر باشند.
  • همه صفحات صورتجلسه باید امضا شده باشد
  • اگر هیئت مدیره تصمیم گیرنده تغییر ادرس شرکت باشد باید با استفاده از نمونه تنظیم ، باید صورتجلسه ظرف مدت نهایتا سه روز به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود.

مراحل تغییر آدرس شرکت

اولین قدم برای تغییر آدرس شرکت تهیه صورتجلسه توسط مجمع عمومی فوق العاده و یا در صورت مجاز بودن هیئت مدیره می باشد. سپس باید این درخواست تغییر ادرس در سامانه ثبت شرکت ها ارائه و وارد شود. در این راستا باید مدارک مورد نظر تهیه شده باشد و به همراه صورتجلسه اسکن و در سایت بارگذاری شود.  در صورت تایید اداره ثبت شرکت ها باید همه مستندات مورد نیاز به همراه درخواست به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود. خواه بصورت پستی و خواه بصورت حضوری.

نهایتا باید هزینه های تغییر ادرس پرداخت شود و در روزنامه رسمی این موضوع اگهی شود. تغییر ادرس شرکت با موفقیت انجام شده است.

اما فراموش نکنید تغییر آدرس شرکت نیاز به تهیه مستندات و صورتجلسه ای بدون خطا دارد. برای این منظور اشراف به مسائل حقوقی ضرورت دارد. ما در موسسه حقوقی ویونا مفتخر خواهیم بود تا تغییرات شرکت شما را در کمترین زمان برای شما انجام دهیم.