تغییر موضوع شرکت

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.83 (تعداد رای 3)

هدف اولیه و مهم ترین دلیل برای ثبت یک شرکت انجام موضوعی تجاری و یا غیر تجاری و تامین برخی از نیاز های جامعه می باشد. موضوع رکن و اساس شرکت است و در واقع همه اهداف و برنامه های شرکت در راستای موضوع  و یا موضوعات شرکت می باشد.

موضوع شرکت باید دقیقا و صراحتا در اساسنامه توضیح داده شود . وقتی موضوع شرکت در اساسنامه توسط همه شرکا و یا سهامداران تایید شد دگر اجازه سرمایه گذاری و یا فعالیت در موضوع و یا برنامه های دیگر را شرکت ندارد و باید همه سرمایه مالی و فکر شرکت صرف هدف و یا موضوع شرکت شود.

نحوه تغییر موضوع شرکت

در برخی از شرایط به دلایلی ممکن است نیاز باشد تا موضوع شرکت تغییر کند. به عنوان مثال ممکن است موضوع جدید فعالیت شرکت در اساسنامه پیش بینی نشده باشد و یا موضوع شرکت بصورت موقتی انتخاب شده باشد و نیاز باشد تغییر کند. حتی در شرایط موضوعی تغییراتی دارد مثلا ممکن است یک بند به موضوع شرکت اضافه و یا کم شود. بنا براین در این شرایط باید موضوع شرکت تغییر داده شود.

متولی صدور مجوز برای تغییر موضوع شرکت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. برای این منظور باید هیئت مدیره از مجمع عمومی فوق العاده با رعایت تشریفات خاص دعوت به عمل اورده و شرایط تغییر و الحاق و یا کسر بند هایی از موضوع شرکت بررسی می شود.  باید در نظر داشت که در صورتیکه موضوع جدید شرکت نیاز به مجوز داشته باشد باید مجوز از نهاد و یا سازمان مربوطه دریافت شود. بسیاری از موضوعات فعالیت شرکت ها نیازی به مجوز ندارند ولی برخی از آنها باید حتما دارای مجوز باشند.

موضوعاتی که نیاز به دریافت مجوز دارند موضوعاتی هستند که اغلب پیرامون فعالیت های مالی و پولی ،  موضوعات تعاونی،  موضوعات تعاونی فرش دستباف، حج و زیارت ، تور و گردشگری ، هواپیمایی، و ... می باشند.  همچنین موضوع جدید شرکت باید منافاتی با قانون نداشته باشد و بتوان ان را با شرایط و قوانین حاکم در ایران به ثبت رساند.

مراحل ثبت تغییر موضوع شرکت

در ابتدا باید مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده تشکیل جلسه بدهد. برای تغییر موضوع شرکت باید اگهی تغییرات از اداره ثبت شرکت ها دریافت شود که برای ان هدف شرکت 3 هفته فرصت دارد . سپس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تغییر موضوع شرکت با تصویب اکثریت ارا مطابق با اساسنامه شرکت  باید اماده شود. این صورتجلسه به همراه سایر مدارک که در زیر اشاره خواهد شد به اداره ثبت شرکت ها به همراه یک درخواست ارسال خواهد شد تا موضوع تغییر مورد بررسی قرار گرفته و در صورت توافق کارشناسان اداره ثبت شرکت ها موضوع تغییر داده خواهد شد. هزینه های تغییر موضوع را باید پرداخت نموده و سپس این تغییر موضوع در روزنامه رسمی دادگستری و روزنامه کثیر الانتشار شرکت چاپ خواهد شد.

مدارک لازم برای تغییر موضوع شرکت:

  • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با تصویب تغییر موضوع و امضا همه و یا حداکثر شرکا
  • کپی آگهی تاسیس و روزنامه رسمی شرکت
  • کپی روزنامه رسمی شرکت
  • کپی مدارک هویتی و شناسایی اعضا شرکت
  • مجوز از سازمان مربوطه در صورت مجوزی بودن
  • تقاضانامه تغییر موضوع
  • لیست سهامداران و یا شرکا و میزان سهم الشرکه و یا سهام انها

پس از اینکه موضوع شرکت تغییر یافت شرکت می تواند در موضوع جدید فعالیت خود را آغاز نماید. تغییر موضوع و یا الحاق و کسر بند هایی از موضوع شرکت با تخصص کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی ویونا بسیار ساده تر و مطمئن تر خواهد بود . لذا بهتر است با کارشناسان ما تماس بگیرید.