تغییر نام

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 2)

یکی از مراحل ثبت شرکت که باید با دقت انجام شود تعیین نام برای شرکت می باشد. برای این موضوع باید حداقل 5 نام تعیین شود که هر کدام شرایط و قوانین خاص تعیین نام شرکت ها را مطابق با استانداردهای تعریف شده در قانون تجارت انتخاب شده باشند.

اما همواره ممکن است به دلایل مختلف موضوع تغییر نام شرکت در هر زمان مطرح شود. گاهی مجمع عمومی فوق العاده و یا شرکا به دلیل تغییر موضوع نیاز به تغییر نام هم پیدا می کنند و برخی از مواقع شرایط کاری و ادامه فعالیت شرکت نام اولیه را مناسب برای شرکت نمی داند.

برای تغییر نام شرکت باید مطابق با شرایط قانونی و دستورالعمل های مربوط به تعیین نام شرکت  و در صورت نیاز با دریافت مجوزهای لازم باید همراه باشد. تنها مرجعی که می تواند برای تغییر نام شرکت تصمیم گیری نماید مجمع عمومی فوق العاده است.

برای تغییر نام شرکت باید مراحل زیر به ترتیب انجام شود:

 • دعوت از مجمع عمومی فوق العاده و تشکیل این مجمع با حداقل نیمی از سهامداران و یا دارندگان سرمایه شرکت
 • تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصمیم گیری برای تغییر نام که در ذیل آن همه شرکا و یا سهامداران امضا کرده باشند و میزان سهم الشرکه و یا سهام خود را هم ذکر کرده باشند.
 • تهیه و تنظیم مدارک مورد نیاز برای تغییر نام شرکت به همراه مدارک ثبتی شرکت و رعایت تشریفات دعوت مطابق با شرایط تعیین شده در اساسنامه شرکت و قانون تجارت
 • چنانچه تعداد شرکا زیاد باشد یعنی بالاتر از 12 نفر باشد باید برای انجام تاییدات لازم و تصویب موضوع تغییر نام هیئت نظارت تشکیل شود.
 • تحویل صورتجلسه تنظیم شده به همراه سایر مدارک به اداره ثبت شرکت ها توسط خود شرکا و یا وکیل قانونی شرکت .
 • پرداخت هزینه های تغییر نام شرکت
 • انجام تغییر نام
 • چاپ اگهی تغییر نام شرکت در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیر الانتشار

برای تهیه صورتجلسه  تغییر نام شرکت باید دقت شود که درخواست تغییر نام شرکت باید حتما بر روی سربرگ قانونی و رسمی خود شرکت متقاضی تغییر نام اماده شود. این صورتجلسه باید در همه صفحات مهر و امضا شرکا و یا هیئت نظارت و یا سهامداران را داشته باشد.  همچنین ضرورت رعایت دعوت شرکت مطابق با قانون تجارت و همچنین شرایط تعیین شده در اساسنامه شرکت باید رعایت شده باشد و جلسه مجمع عمومی فوق العاده باید با حداکثری تعیین شده در اساسنامه تشکیل شده باشد.

در دعوت اولیه از مجمع عمومی فوق العاده باید حداقل نیمی از شرکا و سهامداران شرکت حضور داشته باشند و اگر این میزان به حد نصاب نرسید باید جلسه دومی تشکیل شود که در این جلسه دارندگان حداقل یک سوم سهام و یا سهم الشرکه شرکت باید حضور داشته باشند و برای موضوع تغییر نام صورتجلسه را تصویب نمایند. اگر در جلسه دوم هم این موضوع ممکن نشد و تعداد به حد نصاب لازم نرسید موضوع از دیدگاه اداره ثبت شرکت ها منتفی تلقی خواهد شد چرا که فرض بر عدم توافق موضوع است.

مدارک لازم برای تغییر نام شرکت سهامی خاص:

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در سه نسخه
 • انجام تشریفات دعوت مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت
 • ارائه لیست سهامداران شرکت به همراه میزان سهام انها
 • پرداخت حق الثبت جهت تغییر نام و تحویل فیش به اداره ثبت شرکتها
 • اصل دعوتنامه درج شده در روزنامه رسمی به همراه مجوز اخذ شده.
 • گواهی تایید نام در فرم تعیین نام که توسط اداره ثبت شرکت ها و واحد تعیین نام ارائه شده باشد.
 • وکالتنامه وکیل در صورت بهره گیری از وکیل

مدارک مورد نیاز برای تغییر نام شرکت با مسئولیت محدود:

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در سه نسخه
 • لیست شرکا به همراه میزان سهم الشرکه انها
 • تاییدیه نام منتخب توسط واحد تعیین نام اداره ثبت شرکت ها
 • وکالتنامه وکیل در صورت استفاده از خدمات وکیل

برای تغییر نام شرکت شناخت قوانین خاص هر نوع قالب شرکت و همچنین تسلط بر قوانین تجارت و دستورالعمل های اداره ثبت شرکت ها بسیار مهم است. از این رو توصیه می شود برای تغییر نام حتما از مشاور حقوقی واجد صلاحیت استفاده نمایید.

موسسه حقوقی ویونا مفتخر خواهد بود که با داشتن سال ها تخصص و تجربه موضوع تغییرات شرکت ها را در سریع ترین حالت ممکن انجام دهد.