ثبت تعاونی مسکن

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.64 (تعداد رای 14)

شرکت های تعاونی در کل شرکت هایی هستند که در راستای تامین و مرتفع نمودن برخی از نیاز های یک جامعه و با همت عده ای از افراد به ثبت می رسند. این تعاونی ها ممکن است با توافق عده ای دوست، همسایه ، همشهری ، همکار ، هم صنف و ... تاسیس شوند و لی هدف آنها تامین نیازی از این جامعه ثبت کننده و یا موسس تعاونی است.

اگر هدف ثبت تعاونی جزئی باشد و تنها قسمتی از جامعه را در بر داشته باشد تعاونی خاص و اگر محدودیتی نداشته باشد و به منظور تامین نیاز عده نا محدودی  به ثبت برسد شرکت تعاونی از نوع عام می باشد. در واقع در نوع عام پذیرش هر فردی در عضویت تعاونی ازاد و در نوع خاص تنها عده ای خاص می که در اساسنامه قید شده می توانند در تعاونی عضویت داشته باشند.

تعاونی ها از نوع فعالیت نیز به دو دسته و یا به قولی سه دسته دیگر نیز طبقه بندی می شوند.

تعاونی تولیدی

این نوع تعاونی ها به منظور ایجاد زمینه های اشتغال و کار آفرینی و تامین نیاز اعضا به محصولات کشاورزی و دامپروری و معدن ، عمران و ... تاسیس می شود

تعاونی توزیعی

این تعاونی ها برای ایجاد مشاغل تولیدی  و یا تامین نیاز های این تولیدی ها با تهیه مواد اولیه و ارائه خدمات جانبی در راستای کاهش هزینه های جانبی تولیدی  و در امور مربوط به خدمات ، مسکن و سایر نیاز های اولیه اعضا به ثبت می رسند.

تعاونی اعتباری

این دسته از تعاونی ها چندان مرسوم نیستند ولی اگر در موضوعات سرمایه گذاری و خرید سهام و سهم الشرکه و ... تعاونی وارد شود نوع ان اعتباری خواهد بود.

اما در کل تعاونی ها می توانند با درج همه موضوعات فعالیت در اساسنامه خود به ترتیب اولویت دارای همه انواع شرایط بوده و به نوعی تعاونی چند منظوره نامیده شوند.

در نتیجه با استناد به تعاریف قانونی فوق از تعاونی ها افرادی که خواهان ثبت شرکت تعاونی مسکن هستند باید نوع تعاونی خود را توزیعی  و یا در صورت داشتن اهداف بیشتر بصورت چند منظوره به ثبت برسانند.

شرایط ثبت شرکت تعاونی مسکن

تمامی افراد حقیقی و حقوقی که شرایط لازم را داشته باشند می توانند برای ثبت شرکت تعاونی مسکن با هم مشارکت نمایند. متقاضیان ثبت این نوع تعاونی نباید در عضویت تعاونی مشابه و یا افراد حقوقی دولتی باشند.

برای ثبت تعاونی توزیعی و یا تعاونی مسکن ابتدا باید از اداره تعاون شهر و یا شهرستان خود  مجوز دریافت شود. لذا باید با تعیین 7 نفر حداقل به عنوان موسس تعاونی به اداره تعاون که شرایط لازم را داشته باشند و ارائه سایر مستندات مورد نیاز دیگر برای دریافت مجوز از اداره تعاون اقدام شود. اداره تعاون برای ثبت شرکت تعاونی مسکن ممکن است در برخی از شهر ها با اداره مسکن و نوسازی جهت ارائه این مجوز ارتباط برقرار نماید.

داشتن مدرک تحصیلی برای ثبت تعاونی مسکن در حوزه های عمران و شهرسازی و یا مدیریت شهری الزامی نیست ولی بهتر است حداقل یک نفر از اعضا فارغ التحصیل از دانشگاه در رشته های تحصیلی مرتبط باشد. سایر موسسین همین که در این کار تجربه و صلاحیت خود را به اثبات برسانند کفایت می کند

پس از دریافت مجوز از اداره تعاون به همراه ان معرفی نامه ای برای اداره ثبت شرکت های شهرستان مربوطه ارسال خواهد شد تا اجازه ثبت شرکت تعاونی مسکن داده شود.

همانند شرکت های سهامی سرمایه در شرکت های تعاونی باید به قطعات خرد و مساوی سهام  تقسیم و در بین اعضا به اندازه سهم هر فرد تقسیم شود. معمولا در هنگام توافق اولیه برای ثبت تعاونی مسکن میزان سرمایه مورد نظر توافق می شود و در اساسنامه ذکر و همه اعضا ان را امضا می کنند . اما در هر صورت میزان حداقل تعریف شده سرمایه برای ثبت شرکت تعاونی برای تعاونی های عام  یکصد میلیون ریال و برای تعاونی های خاص 10 میلیون ریال پیش بینی شده است.

منظور از تعاونی خاص همانند شرکت سهامی خاص می باشد که باید همه سرمایه شرکت توسط خود اعضا تامین و تادیه شود و هر فرد تنها به اندازه سهم خود در شرکت مسئولیت داشته باشد . و منظور از تعاونی عام همانند شرکت های تعاونی هستند که حداقل 5 درصد از سرمایه را موسسین تعاونی و مابقی را نهاد ها و شرکت های دولتی و عمومی تادیه نمایند. از میزان تعهد شده سرمایه باید 35 درصد حداقل در حسابی به نام خود تعاونی مسکن در یکی از بانک های معتبر سپرده گذاری شود. در صورتیکه سرمایه غیر نقدی باشد باید کارشناسی از دادگستری نسبت به تعیین میزان سرمایه و تقویم ان اعلام نظر کرده و همه موسسین این موضوع را با امضا تقویم نامه تایید نمایند.

عضویت در شرکت های تعاونی مسکن بسته به توافق در اساسنامه دارد. اگر عضویت ازاد تعیین شود هر فردی می تواند در این تعاونی عضو شود و در غیر اینصورت تنها افرادی می توانند در تعاونی مسکن عضو شوند که شامل شرایط تعیین شده در اساسنامه باشند.

پس از اثبات شرایط لازم و با ارائه مدارک تهیه شده  که بهتر است با نظر کارشناسان موسسه حقوقی ویونا اماده شده باشد درخواست ثبت شرکت به اداره ثبت شرکت ها ارسال و شرکت با انجام تشریفاتی به ثبت خواهد رسید.

مدارک لازم به منظور ثبت شرکت تعاونی

 • کپی شناسنامه، کارت ملی و مدارک تحصیلی موسسین
 • گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت برای اقایان
 • برگ عدم سوء پیشینه موسسین و مدیران
 • مجوز اداره کل تعاون یا اداره تعاون شهرستان ذیربط یک نسخه
 • اساسنامه تصویب شده شرکت تعاونی در اولین مجمع عمومی عادی در ۳ نسخه
 • آگهی دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در ۳ نسخه
 • صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دال بر تصویب اساسنامه و انتخابات اولین هیئت مدیره و بازرسی یا بازرسان فرم شماره در ۳ نسخه
 • رسید پرداخت سرمایه شرکت طبق اساسنامه به صندوق تعاون در۳ نسخه
 • لیست اسامی و اعضاء حاضرین در اولین مجمع عمومی عادی در ۳ نسخه
 • لیست اسامی و مشخصات و نشانی کلیه اعضاء و سهامداران تعاونی در 3 نسخه
 • صورتجلسه اولین هیئت مدیره دال بر انتخاب رئیس ، نایب رئیس و منشی هیئت مدیره و تعیین مدیر عامل و تعیین صاحبان امضای مجاز در 3 نسخه
 • لیست و مشخصات اعضای هیئت مدیره ، بازرسان و مدیرعامل و همینطور اعضای علی البدل به همراه تصویرشناسنامه وآخرین مدرک تحصیلی آنها

برای ثبت شرکت تعاونی مسکن بهترین کار اعتماد به تخصص کارشناسان ما در موسسه حقوقی ویونا است. ما در کمترین زمان و هزینه شرکت تعاونی شما را با همه ساختارهای تضمین شده قانونی به ثبت خواهیم رساند.