ثبت شرکت باشگاه ورزشی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.42 (تعداد رای 6)

یکی از ارکان ثبت هر شرکتی موضوع فعالیت آن می باشد که بایستی با توجه به هدف موسسین از ثبت شرکت تنظیم و در سامانه ثبت شرکتها بارگذاری گردد. موضوع فعالیت شرکتها طی دستورالعملی که از طرف اداره ثبت شرکتها اعلام و ابلاغ شده است در 3 دسته مجزا تقسیم بندی می شوند.

اولین دسته آن موضوعاتی هستند که برای بخش خصوصی و در قالب شرکتهای خصوصی قابل ثبت و انجام نمی باشد و مطابق با قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه در اختیار دولت می باشد مانند قانون گذاری، تحقیقات بنیادی و از این دست موضوعات.

دسته دوم، موضوعاتی می باشند که افراد جهت ثبت شرکت ملزم به اخذ و ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح به اداره ثبت شرکتها می باشند. موضوعاتی مانند موسسات خیریه، آژانس های مسافرتی از این جمله هستند که برای ثبت آنها نیاز به هماهنگی اولیه با سازمان مربوطه و دریافت اطلاعات جهت ثبت میباشد چرا که در چنین مواردی، سازمان مربوطه تنها در صورت رعایت قوانین مطرحه خود اقدام به ارائه مجوز می نماید لذا دریافت اساسنامه مصوب از آن سازمان جهت ارائه به اداره ثبت الزامی و ضروری می باشد.

و دسته سوم آن دسته از موضوعاتی هستند که گرچه ماهیت اصلی کار نیازمند اخذ مجوز می باشد ولی با هماهنگی که بین اداره ثبت شرکتها و سازمان های مربوطه انجام گرفته است ، ارائه مجوز منوط به ثبت شرکت بوده و این امر موکول می شود به دریافت مدارک ثبتی لذا اداره ثبت شرکتها امکان ثبت این شرکتها یا موسسات را با موضوعاتی مشخص شده، فراهم کرده تا شرایط رشد تجارت و کسب و کار یا خدمات در کشور فراهم آید. لذا متقاضیان می توانند در ابتدا اقدام به ثبت شرکت یا موسسه مورد نظر نموده و سپس با ارائه مدارک ثبتی خود به سازمان مربوطه نسبت به اخذ مجوزهای لازم اقدام نمایند.

یکی از موضوعاتی که در دسته سوم جای گرفته است، انجام فعالیت و ارائه خدمات در زمینه امر ورزش می باشد، از این جهت  متقاضیان و فعالان عرصه ورزش می توانند ثبت شرکت مورد نظر خود را انجام داده و شروع به فعالیت نمایند.

موضوعی که در خصوص اینگونه اشخاص قابل ثبت می باشد توسط بخشنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به وضوح اعلام و در اختیار افراد قرار گرفته است. تصدی به فعالیتهای ورزشی و تاسیس باشگاه ورزشی از جمله این موضوعات میباشد .

شرکت های با موضوع ورزشی می توانند به صورت مسئولیت محدود یا سهامی خاص ثبت گردند.

افرادی که تحت عنوان موسس اقدام به ثبت شرکت با مسئولیت محدود می نمایند بایستی سرمایه ای را جهت راه اندازی شرکت جمع آوری کرده و در اختیار هیئت مدیره یا مدیرعامل قرارداده تا اقدامات لازم جهت ثبت شرکت را انجام دهند، به طور کلی مدیرعامل شرکت به عنوان نماینده تام الاختیار اجازه انجام امور ثبتی را داشته و می تواند این وکالت را به شخص دیگری منتقل نمایند. حداقل سرمایه ای که لازم است در نظر گرفته شود مبلغ یک میلیون ریال می باشد که از طرف موسسین فراهم میشود.

موسسین مجاز به استفاده از کلمه ورزش یا ورزشی در نام شرکت خود می باشند بدون اینکه نیازی به ارائه مدارک خاصی داشته باشند.

ثبت شرکت باشگاه ورزشی همچنین می تواند در قالب شرکت سهامی خاص انجام شود که به این منظور لازم است تا سهامداران حداقل 35 درصد سرمایه اولیه شرکت را با افتتاح حسابی نزد یکی از بانکها واریز کرده تا با ارائه مدارک و مستندات بانکی آگهی ثبتی شرکت صادر گردد. نکته مهم در شرکتهای سهامی خاص حضور 3 سهامدار می باشد که اعضای هیئت مدیره را نیز تشکیل می دهند. علاوه بر این دو نفر به عنوان بازرس به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده و طی صورتجلسه ای اعلام میگردد.

با ارائه مدارک شناسایی افراد و دریافت و ارائه گواهی عدم سوء پیشینه اقدامات مربوط به ثبت شرکت باشگاه ورزشی گردیده و مدارک ثبتی مربوطه صادر خواهد شد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت باشگاه ورزشی در قالب شرکت با مسئولیت محدود:

 • مدارک شناسایی تمام افراد که در دفاتر اسناد رسمی برابر با اصل شده باشد
 • گواهی عدم سوء پیشینه برای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
 • دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین با امضای موسسین
 • دو نسخه اساسنامه با امضای موسسین
 • دو نسخه تقاضانامه با امضای موسسین
 • دو نسخه شرکتنامه با امضای موسسین

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت باشگاه ورزشی در قالب شرکت سهامی خاص:

 • تصویر برابر با اصل کارت ملی و شناسنامه تمام افراد
 • گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و بازرسین
 • مدارک بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35 درصد از سرمایه اولیه شرکت
 • دو نسخه اساسنامه با امضای سهامداران
 • دو نسخه اظهارنامه با امضای سهامداران
 • دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس با امضای موسسین
 • دو نسخه صورتجلسه هیئت مدیره با امضای اعضای هیئت مدیره

 ارائه و ارسال مدارک فوق از طریق پست انجام گرفته و پس از بررسی های کارشناس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نتیجه از طریق پایگاه سامانه اداره ثبت شرکتها به اطلاع متقاضی می رسد.