ختم تصفیه شرکت

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.93 (تعداد رای 7)

هر گاه شرکتی به هر دلیل به آخر خط خود برسد که ممکن است به دلایل قانونی و با حکم دادگاه و یا با تجمیع آرا شرکا و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده باشد، باید مراحل تصفیه شرکت انجام شود و در واقع پروسه انحلال شرکت انجام شود.

به صورت کلی موارد زیر می تواند دلایل نیاز به تصفیه شرکت و انحلال شرکت باشد:

 • زمانی که موضوع فعالیت یک شرکت به اتمام برسد و یا موضوعیت قانونی خود را از دست بدهد و یا عملا انجام آن موضوع غیر ممکن شود.
 • در صورتیکه مدت زمان شرکت به انقضا برسد. در واقع برخی از شرکت ها با مدت مشخص ثبت می شوند که در اتمام تاریخ فعالیت و در صورت عوض نشدن مدت باید منحل شوند.
 • در صورتیکه شرکت ورشکسته شود.
 • در صورت توافق شرکا و اعلام انحلال شرکت طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
 • در صورتیکه به هر دلیل حکم دادگاه برای انحلال شرکت صادر شود.

تصفیه شرکت

بعد از تصویب انحلال شرکت ، موسسین و یا مدیران شرکت باید فرد با افرادی را برای فرایند تصفیه شرکت مشخص کنند. این افراد باید اقداماتی را برای تصفیه شرکت انجام دهند که به شرح زیر می باشد:

 • مشخص کردن دیون و بدهی های شرکت و توافق و تصفیه دیون و بدهی ها و یا مشخص کردن راهی برای توافق با طلبکاران شرکت. ( مانند انجام قرارداد جدید برای تحویل کار در زمان تصفیه شرکت)
 • مشخص کردن مطالبات شرکت و انجام مراحل وصول مطالبات
 • مشخص کردن دارایی های شرکت و تبدیل این دارایی ها به وجه نقد
 • تقسیم باقی مانده دارایی ها و سرمایه شرکت در بین شرکا

بعد از تقسیم دارایی های شرکت عملا شرکت منحل خواهد شد. لازم به توضیح است که در زمان تصفیه شرکت نام و شخصیت حقوقی شرکت برقرار خواهد ماند و تنها عبارت در حال تصفیه به نام شرکت اضافه می شود. همچنین باید در زمان تصفیه شرکت و به منظور ختم تصفیه شرکت، نام مدیر یا مدیرانی که این مهم را بر عهده دارند در تمامی اوراق و آگهی  های شرکت درج شود.

مرکز فعالیت شرکت نیز باید همان آدرس اصلی شرکت باشد. هر چند ممکن است بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و یا دادگاه نشانی تصفیه شرکت محل دیگری اعلام شود. البته شایان ذکر است که همیشه در فرایند تصفیه شرکت انجام امور تصفیه به عهده مدیر تصفیه نیست و گاها ممکن است در اساسنامه شرکت روش دیگری برای تصفیه شرکت توافق شده باشد.

وظایف و اختیارات  مدیران تصفیه شرکت

زمانی که عبارت در حال تصفیه به نام شرکت اضافه شود و مدیران تصفیه فرایند تصفیه شرکت را دنبال کنند،  این مدیران در طول زمان تصفیه وظایف و اختیاراتی را قانونا باید داشته باشند که این وظایف عبارتند از:

 • انجام دعوت از مجامع عمومی شرکت در مواردی که نیاز به تشکیل جلسه باشد. در نظر داشته باشید که مقررات تشکیل جلسه مجمع درست همان است که در اساسنامه تعریف شده است. بنابراین باید دعوتنامه های مربوط به شرکا و صاحبان سهام در روزنامه کثیر الانتشار مخصوص شرکت که آگهی های شرکت در آن درج می شود آگهی شود.
 • مدیران تصفیه با توجه به اینکه شرکت در زمان تصفیه کلیه وجهه قانونی و حقوقی خود را حفظ خواهد کرد وظیفه انجام امور شرکت در زمان تصفیه اعم از وصول مطالبات، اجرای تعهدات شرکت، تقسیم سرمایه باقی مانده و غیره را بر عهده خواهد داشت. حتی ممکن است برای تصفیه شرکت نیاز به عقد قرارداد های جدید باشد که مدیران تصفیه این اختیار را نیز دارند.
 • تنظیم بیلان شرکت در اولین فرصت و مشخص کردن نفع و زیان بیلان شرکت و اطلاع به شرکا شرکت در خصوص شرایط و مراحل تصفیه شرکت
 • انجام امور کامل تصفیه شرکت و اعلام مراتب تصفیه به اداره ثبت شرکت ها حداکثر در مدت یک ماه پس از ختم فرایند تصفیه شرکت تا انجام مراحل تکمیل انحلال و درج در روزنامه رسمی انجام شود و در ضمن نام شرکت از دفاتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجاری حذف شود.

به یاد داشته باشید که در مدت زمان تصفیه شرکت تقسیم دارایی ها به هیچ عنوان مجاز نیست. برای اینکه دارایی های شرکت را بتوان تقسیم کرد باید کلیه دیون شرکت پرداخت شده باشد و یا از بستانکاران برای حداقل سه مرتبه و هر مرتبه در فاصله زمانی یک ماه از طریق روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار  برای دریافت مطالبات دعوت شده باشد و یا اینکه حداقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی تصفیه شرکت گذشته باشد.

در همین راستا امکان انتقال دارایی های شرکت به هیچ عنوان به مدیران تصفیه شرکت و یا حتی نزدیکان آنها نیست و اگر این اتفاق بیافتد قانونا باطل است.

ختم تصفیه شرکت

مراحل دریافت مطالبات از شرکت در زمان تصفیه شرکت به این صورت است که کلیه دارایی های نقد شده شده باید در یکی از بانک های معتبر در ایران سپرده شود و نام افرادی که دیون و طلبی از شرکت دارند نزد بانک گذاشته شود و مراتب دریافت مطالبات به اطلاع طلبکاران و ذی نفعان رسانده شود تا برای دریافت مطالبات خود به بانک مشخص شده مراجعه نمایند.

در واقع بعد از اینکه تمامی مطالبات شرکت مشخص و طلبکاران شرکت مشخص شدند، و بدهی ها پرداخت و مطالبات وصول شد و نهایتا کار تقسیم سرمایه انجام شد، کار تصفیه شرکت به انتها می رسد. در این زمان برای ختم تصفیه شرکت مدیران تصفیه با اعلام تصفیه شرکت به اداره ثبت شرکت ها، اعلام ختم تصفیه شرکت را ارائه می دهند . اداره ثبت شرکت ها با بررسی مدارک، کار حذف شرکت را دفاتر اداره ثبت شرکت ها انجام و از دفتر تجاری حذف می کند.

 بنابراین در طول زمان تصفیه شرکت هر یک از طلبکاران می توانند با مراجعه به محل تصفیه شرکت و یا بانک تعیین شده برای دریافت مطالبات خود اقدام کنند. بعد از ختم تصفیه شرکت هیچ نوع ادعایی دیگر پذیرفته نیست زیرا حداقل برای سه بار موضوع تصفیه شرکت آگهی شده و حداقل شش ماه از زمان اولین آگهی گذشته است.

همچنین تا مدت ده سال باید مدارک و اسناد شرکت تصفیه شده پس از ختم تصفیه شرکت محفوظ بماند. به همین جهت کلیه دفاتر و اسناد شرکت باید توسط مدیران تصفیه در محلی محفوظ باقی بماند در ضمن باید مراتب به ذی نفعان هم اطلاع داده شود.

در زمان تصفیه شرکت کلیه دیون و بدهی های شرکت باید توسط مدیران شرکت بررسی شود و با توجه به قوانین ثبت شرکت ها هیچ یک از طلبکاران نمی توانند در این زمان و  یا بعد از ختم تصفیه شرکت برای دریافت مطالبات خود به شرکا شرکت مراجعه نمایند زیرا دارایی های و اموال شرکا از دارایی های شرکت مجزا هستند.

به صورت کلی انحلال شرکت و ختم تصفیه شرکت نیازمند طی پروسه دقیق و مشخص است و باید با دقت فراوان انجام شود. انجام امور تصفیه و سایر امور حقوقی شرکت ها با تخصص کارشناسان ما در موسسه ویونا به صورت کاملا حرفه ای و در کمترین زمان انجام خواهد شد. شما می توانید با تماس با کارشناسان ما در موسسه ویونا از خدمات حرفه ای و متعهدانه ما بهره مند شده و از مشاوره تخصصی و رایگان ما استفاده کنید.

دیدگاه‌ها  

+2 # ختم تصفیه شرکتمینا 1400-04-04 12:48
وظایف مدیر تصفیه شرکت چیست؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+1 # جواب: ختم تصفیه شرکتکارشناس ثبتی 1400-04-04 13:01
● در صورتی که نیاز به تشکیل جلسه باشد باید از مجامع عمومی دعوت به عمل آورد. دعوت از شرکا و صاحبان سهام باید طبق مقررات ذکر شده در اساس نامه شرکت باشد و دعوتنامه های مربوطه در روزنامه کثیر الانتشار که آگهی های شرکت در آن درج می شود آگهی شود.
● مدیران تصفیه وظیفه وصول مطالبات شرکت، پرداخت دیون و تعهدات شرکت، تقسیم دارایی باقی مانده شرکت و غیره را بر عهده دارند و در صورتیکه برای تصفیه شرکت نیاز به عقد قرارداد های جدید باشد باید اینکار را انجام دهند.
● مدیران تصفیه باید در اولین فرصت بیلان شرکت را تنظیم کنند و نفع و زیان بیلان شرکت را مشخص و اطلاعات لازم در خصوص شرایط و مراحل تصفیه شرکت را به اطلاع شرکا شرکت برسانند .
● مدیران تصفیه وظیفه دارند امور مربوط به تصفیه شرکت را به طور کامل انجام دهند و مراتب تصفیه را به اداره ثبت شرکت ها اطلاع دهند و حداکثر تا یک ماه پس از ختم فرایند تصفیه شرکت، مراحل تکمیل انحلال و درج در روزنامه رسمی را انجام دهند و همچنین نام شرکت را از دفاتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجاری حذف کنند.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+2 # ختم تصفیه شرکتمرتضی 1400-04-03 19:06
اقدامات لازم برای تصفیه و انحلال شرکت چیست؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+1 # جواب: ختم تصفیه شرکتکارشناس ثبتی 1400-04-03 19:17
● تعیین میزان دیون و بدهی های شرکت و تصفیه آنها و یا مشخص کردن راهی برای توافق با طلبکاران شرکت.
● تعیین میزان مطالبات شرکت و تلاش برای وصول مطالبات.
● تعیین میزان دارایی های شرکت و تلاش برای تبدیل دارایی ها به وجه نقد.
● در نهایت تقسیم باقی مانده دارایی های شرکت میان شرکا
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+4 # ختم تصفیه شرکتاصغر 1400-04-02 18:39
دلایل نیاز به تصفیه شرکت و انحلال شرکت چیست؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # جواب: ختم تصفیه شرکتکارشناس ثبتی 1400-04-02 18:40
● در صورت ورشکسته شدن شرکت.
● در صورت موافقت اعضا و شرکای شرکت و اعلام انحلال شرکت بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
● در صورت صدور حکم انحلال شرکت از طرف دادگاه.
● همه شرکت ها برای یک منظور و هدف خاص تشکیل می شوند. این اهداف همان موضوع فعالیت شرکت هستند. هنگامی که موضوع فعالیت شرکت به اتمام برسد و یا موضوعیت قانونی خود را از دست بدهد و عملا انجام آن غیر ممکن شود، شرکت باید منحل شود.
● در زمان تاسیس شرکت باید مدت زمان فعالیت آن در اساسنامه شرکت قید شود. بعضی از شرکت ها با مدت زمان فعالیت مشخص ثبت می شوند و در صورت اتمام تاریخ فعالیت و و تمدید نشدن آن باید منحل شوند.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن