خرید و فروش برند

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 2)

به موجب قانون تجارت برند و علامت تجاری به عنوان یک مال قابل خرید و فروش است چرا که ارزش مالی دارد. امکان خرید و فروش برند باعث شده تا این موضوع نه تنها به عنوان یک راه برای درامد برخی از شرکت ها و سازمان ها خود را نشان بدهد بلکه به عنوان یک راه برای شرکت هایی است که به هر دلیل دیگر تمایلی به استفاده از یک برند خود ندارند. انها به راحتی می توانند برند خود را با شرایط مشخص و تعریف شده و کاملا قانونی بفروشند و به سود خوبی هم دست پیدا بکنند.

خریدار برند نیز می تواند بدون نیاز به اینکه از ابتدا زمان خود را برای پخته کردن یک برند و یا به شهرت رساندن یک برند صرف کند از اعتبار یک برند دیگر برای مقاصد تجاری خود استفاده نماید. بسیاری از شرکت ها معتقدند خرید برند های آماده به دلیل آگاهی و شناختی که از این برند وجود دارد و همچنین شهرت کسب شده توسط این برند در بسیاری از مواقع بسیار مقرون به صرفه است.

اما برند همانگونه که باید به ثبت برسد تا قابل دفاع و حمایت باشد در هنگام انتقال برند نیز باید این موضوع انتقال ثبت شود. برای انتقال برند در ایران باید اظهارنامه ای تهیه شود و در آن شماره ثبت اولیه برند، نام و مشخصات مالک قبلی و نام و مشخصان مالک جدید به همراه سایر مدارک به اداره مالکیت معنوی داده شود تا انتقال برند صورت بگیرد.

پس از اینکه اداره مالکیت معنوی برند را به نام صاحب جدید در اورد و ثبت نمود این موضوع در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیر الانتشار آگهی خواهد شد و حق استفاده از برند به مالک جدید داده خواهد شد.

اما برای خرید و فروش برند باید مراحل زیر انجام شود.

مراحل خرید برند تجاری:

 • انتخاب برند مورد تقاضا
 • استعلام وضعیت برند از اداره مالکیت معنوی . در این استعلام باید اعتبار و مشخصات برند به خوبی دیده شود.
 • توافق اولیه خریدار و فروشنده
 • عقد قرارداد و تنطیم سند انتقال برند در دفتر خانه اسناد رسمی
 • تنظیم سند و انتقال نهایی برند به نام مالک جدید
 • آگهی موضوع انتقال برند به نام مالک جدید در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیر الانتشار

مراحل فروش برند تجاری:

 • بازاریابی و یا اعلام قصد فروش برند و یا علامت تجاری
 • یافتن مشتری و توافق با او
 • مراجعه به دفتر خانه رسمی برای تنظیم سند انتقال
 • استعلام دفتر خانه رسمی از اداره مالکیت معنوی در خصوص شرایط و اعتبار برند و یا علامت تجاری
 • انتقال سند قطعی در اداره مالکیت معنوی به نام خریدار
 • انتشار موضوع انتقال برند در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیر الانتشار

در ماده 139 قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات عنوان شده که برای خرید و فروش و نقل و انتقال برند و علامت های تجاری باید موضوع انتقال برند بصورت شفاف قید شود و پارامترهایی همچون شماره و تاریخ ثبت علامت تجاری در ایران ، اسم و نشانی مالک قبلی و جدید  و مشخصات وکیل در صورت استفاده از وکیل به همراه طبقات و خدمات برند دیده شود.

مدارک و مستندات مورد نیاز برای خرید و فروش علامت های تجاری:

 • مدارک ثبت برند مانند روزنامه رسمی، اظهارنامه و گواهی ثبت علامت تجاری
 • کارت ملی و شناسنامه مالک جدید
 • کارت ملی و شناسنامه مالک قدیم
 • مدارک تعیین کننده رشته فعالیت مالک جدید که باید مرتبط با موضوع برند ثبت شده باشد
 • قرارداد و یا صلح نامه تنظیم شده در دفتر خانه اسناد رسمی
 • شماره اظهارنامه، ثبت برند و رمز ورود به سامانه
 • سند انحصار وراثت برای انتقال قهری
 • وکالتنامه وکیل
 • رسید پرداخت هزینه های مربوطه

به یاد داشته باشید که موضوعاتی همچون تعداد طبقات، رشته فعالیت برند، طراحی و نوع ثبت داخلی و خارجی برند در تعیین ارزش برند برای خرید و فروش برند نقش دارند.

موسسه حقوقی ویونا برای اجرای صحیح و اصولی مقررات خرید و فروش برند از کارشناسان متخصصی بهره می برد که سال ها است این کار را انجام می دهند. به این منظور برای خرید و یا فروش برند خود و انجام مراحل قانونی و قراردادی خود روی تخصص ما حساب کنید.