شرایط انتقال برند بعد از ثبت

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 2)

برند یا علامت تجاری یک نشان مخصوص برای شرکت ها است که بواسطه ان محصولات خود را نشانه گذاری و از دیگران محصولات تمایز می دهند. این برند ها هم به عنوان معرف محصولات هستند که مشتریان با دیدن ان متوجه محصولات شرکت و تولید کننده ان شوند و هم به عنوان یک ابزار بازار یابی دیده می شوند که می تواند در شناخت محصولات و معرفی انها به مشتریان کاربرد داشته باشد.

این برند های  تجاری در اداره مالکیت معنوی ایران بصوت داخلی  و در سازمان جهانی ثبت برند WIPO بصورت بین المللی قابل ثبت می باشند . درست از زمانیکه اظهارنامه ثبت برند به این به اداره مالکیت معنوی تحویل داده می شود برند منحصر به فرد ثبت کننده برند و یا علامت تجاری خواهد شد و استفاده از این برند تنها مختص خود صاحب برند می شود  مگر اینکه تحت شرایطی این برند به فرد دیگری برای کوتاه مدت و یا بصورت دائمی و بصورت کلی و یا جزئی انتقال داده شود.

یعنی مالک برند با فردی حقیقی و یا حقوقی دیگر توافق کند که استفاده از کل و یا بخشی از برند خود را به او به ازاء مبلغی در طول مدت مشخصی واگذار کند و یا با عقد قراردادی کلا برند را به او بفروشد.

برند باید توسط خود مالک برند انتقال داده شود و تنها خود او است که می تواند در خصوص برندش تصمیم گیری کند مگر اینکه به دلایلی همچون محجوریت و یا فوت این امکان از او صلب شده باشد. در این صورت باید ورثه قانونی او و یا قائم مقام تعیین شده برای او موضوع انتقال برند را پیگیری نمایند.

روش های انتقال برند و یا علامت تجاری

روش انتقال برند در قانون به دو صورت پیش بینی شده است. روش اول را روش ارادی و اختیاری می نامند و روش دوم را روش قهری و اجباری . روش جبری و غیر ارادی به این دلیل است که صاحب برند یا در قید حیات نباشد و یا به دلایلی مانند ناتوانی ذهنی و جسمی نتواند خودش برای فروش و انتقال برند اقدام کند.

روش اختیاری و یا قراردادی روشی است که خود مالک برند در خصوص انتقال برند به هر دلیل با فردی توافق می کند.

موضوع قرارداد فروش و یا اجاره دادن کل و یا قسمتی از برند را باید در دفاتر اسناد رسمی انجام داد. هر ان چیزی که در این قرارداد توافق شود بعدا باید انجام شود و همین دلیل کافی است که در تنطیم این نوع قرارداد از مشاور حقوقی استفاده شود.

مثلا در تنظیم قرارداد و یا اجازه نامه باید ضمن درج شماره ثبت علامت تجاری در اداره مالکیت معنوی ایران مواردی همچون نام و نام خانوادگی مالک جدید و نام و نام خانوادگی مالک قدیم ، توافقات انتقال برند که بصورت کلی و یا جزئی می باشد و یا مطابق شرایط خاصی است یا خیر ، درج تاریخ اعتبار برند و بررسی اعتبار داخلی و خارجی برند و ... نیز باید دیده شود.

در انتقال برند به صاحب جدید مالک قبلی برند می تواند برند و یا علامت تجاری خود را بصورت کلی و یا بصورت جزئی انتقال دهد. اگر برند با همه طبقات و قوانین و مقررات و همچنین همه خدمات خود به مالک جدید انتقال داده شود در واقع برند بصورت کلی به مالک جدید انتقال داده شده است.

اما اگر صاحب قبلی برند تنها بخشی از خدمات برند خود و یا طبقات برند خود را به صاحب جدید انتقال دهد و مالک جدید در واقع تنها در قسمتی از برند شریک شود انتقال برند بصورت جزئی اتفاق افتاده است. در این حالت باید دقیقا طبقات برند و خدماتی که مالک جدید می تواند از انها استفاده کند مشخص شود در غیر اینصورت مالک جدید از همه طبقات و خدمات برند می تواند استفاده نماید.

همچنین در انتقال برند چنانچه برند برای مدت مشخصی به مالک جدید انتقال داده می شود باید دقیقا تاریخ شروع حق بهره بردای و تاریخ پایان ان مشخص شود و همچنین تعیین شود که آیا مالک قبلی برند در زمانیکه برند به دیگری برای مدت مشخص انتقال داده شده است می تواند از برند به هر عنوانی بهره برداری نماید یا خیر. این نکته بسیار اهمیت دارد که مشخص شود برند در زمان انتقال دوره ای و کوتاه مدت به فرد و یا شخصیت جدید تا چه حدود اختیارات برای مالک قبلی در این زمان خواهد داشت.

برای نقل و انتقال برند باید به سایت اداره مالکیت معنوی مراجعه و در قسمت ثبت تقاضای الکترونیکی نوع انتقال برند را یا جزئی و یا قراردادی انتخاب نمایید تا پس از بررسی و تایید کارشناسان این اداره فرایند انتقال برند صورت بگیرد.

موسسه حقوقی ویونا بهترین انتخاب برای شما به منظور نقل و انتقال و ثبت و تمدید برند می باشد.