• خانه
  • مقاله
  • شرایط تبدیل سهام بانام به سهام بی نام چگونه می باشد

شرایط تبدیل سهام بانام به سهام بی نام چگونه می باشد

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 1)

اصطلاح سهام در مورد شرکتهای سهامی استفاده می شود. میدانیم که هر شخص حقوقی در هنگام تشکیل سرمایه ای را در نظر میگیرد که به عنوان سرمایه اولیه شرکت ثبت خواهد شد. شرکت های سهامی برای تقسیم سرمایه خود بین افراد ، آنرا به قطعاتی تقسیم می کنند که به هر قطعه، سهم می گویند. سهم ورقه یا برگه ای می باشد که توسط موسسین تهیه شده و در اختیار سهامداران قرار میگیرد.

سهام در این نوع شرکت ها دارای انواع مختلفی می باشد. از جمله سهام با نام، سهام بی نام و سهام ممتاز.

سهام با نام: به آن سهامی گویند که نام دارنده سهام بر روی برگه سهام نوشته شده باشد.

سهام بی نام :  چنانچه سهام به صورت ورقه ای حامل و بدون قید نام دارنده سهام تهیه شده باشد آنرا سهام بی نام می گویند. مالک سهام بی نام، دارنده برگه سهام شناخته می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

سهام ممتاز: در صورتیکه موسسین برای تمام یا بخشی از سهام شرکت، امتیازات خاصی را در نظر بگیرد به آن سهام، سهام ممتاز می گویند.

ورقه سهم بایستی حاوی نکات زیر باشد:

  • مشخصات شرکت مانند شماره ثبتی و نام آن به طور کامل ذکر شده باشد.
  • سرمایه ثبت شده شرکت و مبلغ پرداخت شده آن.
  • نوع سهام
  • مبلغ اسمی هر سهم
  • و تعداد سهامی که آن برگه نماینده آن می باشد.

شرکت های سهامی بر دو نوع سهامی خاص و سهامی عام می باشند که تفاوت آن ها در نحوه تامین سرمایه ای است که برای شرکت در نظر گرفته شده است. در شرکتهای سهامی خاص تمامی سرمایه ای که قرار است به ثبت برسد توسط موسسین شرکت تامین خواهد شد که حداقل 35 درصد آن هم در حسابی به نام شرکت نزد یکی از بانکها به سپرده گذاشته می شود؛ در حالیکه در شرکت های سهامی عام، بخشی از سرمایه مورد نظر را موسسین و بقیه از طریق فروش سهام به عموم مردم تامین می گردد. موسسین بایستی لااقل 20 درصد از سرمایه شرکت را خود تامین نمایند که 35 درصد از آنرا نزد حسابی به نام شرکت در یکی از بانکها سپرده گذاری می نمایند.

شرکتهای سهامی خاص از هیئت مدیره ای مرکب از مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره می باشند. همچنین حضور دو بازرس در این نوع از شرکتها به منظور رسیدگی به امور مالی شرکت الزامی می باشد

هر کدام از شرکتهای سهامی در طول فعالیت خود ممکن است تصمیم به تبدیل سهام خود نمایند. به عنوان مثال تبدیل سهام با نام به بی نام و یا بالعکس. تبدیل سهام شرکتها می تواند در مورد تمام سهام یا بخشی از آن انجام شود. تبدیل سهام با موافقت و تصویب مجمع عمومی فوق العاده انجام میگیرد.

تبدیل سهام با نام به بی نام شامل مراحل زیر می باشد:

چنانچه سهامداران تصمیم به تبدیل سهام با نام به بی نام نمایند بایستی این تصمیم را در روزنامه کثیرالانتشاری که جهت چاپ آگهی های شرکت انتخاب شده است، چاپ کرده تا به اطلاع کلیه صاحبان سهام برسد.

این آگهی تنها یک نوبت در روزنامه چاپ میشود و پس از چاپ مهلتی به صاحبان سهام داده می شود که این مهلت نباید از 12 ماه کمتر باشد؛ تا در این فاصله به محل شرکت مراجعه نمایند و نسبت به تبدیل سهام با نام خود به سهام بی نام اقدام لازم را انجام دهند.

چنانچه سهامداران به این منظور، در مهلت مقرر به محل شرکت مراجعه نکرده و امور مربوط به دریافت سهام جدید را انجام ندهند، برابر با تعداد سهام باقی مانده ای که تبدیل نشده است، سهام بی نام صادر شده و در محل شرکت نگهداری می گردد تا زمانیکه سهامداران به شرکت مراجعه کرده و سهام جدید خود را دریافت نمایند.

پس از تبدیل سهام شرکت و با اتمام مهلتی که بواسطه آگهی روزنامه به سهامداران داده شده، کلیه مراتب بایستی به اطلاع اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رسیده تا در این اداره ثبت شده و به اطلاع عموم برسد.

لازم به ذکر سهامدارانی که نسبت به تبدیل سهام خود اقدامات لازم را انجام ندهند نسبت به آن سهام حق حضور و رای در مجامع عمومی صاحبان سهام را نخواهند داشت.

چنانچه قصد تبدیل نوع سهام در شرکت خود را داشته باشید، می توانید جهت اطلاع از روند این فرآیند و تنظیم صورتجلسه متناسب با این امر با مشاوران ثبت شرکت ویونا تماس حاصل نمایید .