شرایط تمدید برند

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (تعداد رای 3)

برند یا علامت تجاری به نشان تجاری شرکت ها و موسسات و حتی افراد حقیقی گفته می شود که به منظور تمایز بین محصولات و خدمات انها با سایر خدمات و محصولات شرکت ها و افراد حقیقی و حقوقی دیگر چه داخلی و چه خارجی مورد استفاده قرار می گیرد. این علامت ها از زمان تسلیم اظهارنامه به سازمان ثبت مالکیت معنوی 10 سال اعتبار دارند و پس از آن در صورتیکه برای تمدید آن اقدام نشود این برند می تواند

توسط افراد  و شرکت های دیگر به ثبت برسد. البته از زمان پایان این مهلت همچنان تا 6 ماه اولویت ثبت برند برای صاحب قبلی برند در سازمان مالکیت معنوی محفوظ می باشد. از این رو قبل از اتمام این دوره باید برای تمدید آن اقدام شود و بهتر است این زمان تا 6 ماه مانده به اعتبار برند باشد.

برای تمدید ثبت برند باید هزینه تمدید ابتدا پرداخت شود. پس از پرداخت هزینه باید جدیدترین و به روز ترین طبقه محصولات برای برند مشخص شود. این طبقه بندی باید مطابق با آخرین تغییرات طبقه بندی بین المللی برند تعیین شود. موضوع طبقه برند اگر بر اساس آخرین تغییرات ثبت بین المللی برند نیاز به تغییر طبقه داشته باشد باید تغییرات انجام شود و در روزنامه رسمی و کثیر الانتشار هم  با هزینه مالک برند اگهی شود.

بیشتر روال تمدید برند و علامت تجاری مطابق با ثبت انها  می باشد. برای تمدید علامت تجاری باید موضوعات زیاد مجددا اعلام و تعیین شوند:

  • اسم و نشانی و تابعیت صاحب برند و علامت تجاری
  • در صورت استفاده از وکیل مشخصات وکیل
  • یک نمونه از برند باید در محل تعیین شده الصاق شود
  • تعیین اجزا اصلی برند. مثلا اگر رنگ یا حرفی به عنوان علامت اصلی در برند تعریف شده باید تعیین شود
  • تاریخ ثبت قبلی برند، شماره اظهارنامه و ثبت علامت
  • فهرست کالا و خدمات و طبقه ای که برند تعیین کننده انها می باشد
  • در صورت داشتن ادعای حق تقدم باید تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه تعیین شود

پس از تهیه مدارک لازم که در ذیل اورده خواهد شد باید کارشناسان اداره مالکیت معنوی درخواست را بررسی و تایید نمایند. پس از تایید این اداره تا 30 روز متقاضی فرصت خواهد داشت تا مدارک مورد نیاز را تسلیم و هزینه های مربوطه را پرداخت نماید تا موضوع تمدید برند آگهی شود.

بنابر این در صورتیکه در این زمان متقاضی برای پرداخت هزینه ها و تسلیم مدارک اقدام نکند موضوع تمدید برند منتفی خواهد شد  و در صورت نیاز متقاضی باید دوباره اقدام نماید. البته مشروط به اینکه با گذشت حق تقدم ثبت برند ، برند توسط شخص حقیقی و یا حقوقی دیگری به ثبت نرسیده باشد.

البته این مدت برای متقاضیان خارجی تمدید ثبت برند تا 60 روز تعیین شده است. همچنین اگر فردی در خصوص برند یا علامت تجاری ادعا و اعتراضی داشته باشد باید ظرف حداکثر 30 روز از اگهی برند در روزنامه رسمی اقدام نماید.

از زمان تمدید علامت تجاری مالک برند دوباره موضوع مالکیت برند را صاحب خواهد بود و به مدت 10 سال دیگر می توان از برند بر روی محصولات و خدمات خود به عنوان نشان تجاری خود استفاده نماید و این حق انحصارا به خود او تعلق خواهد داشت و هیچ فردی در هیچ جایگاهی اجازه نخواهد داشت از این برند بدون اجازه و توافق با صاحب برند استفاده کند.

مدارک مورد نیاز برای تمدید برند توسط افراد حقیقی

1-کپی شناسنامه و کارت ملی مالک علامت

2-نمونه علامت و تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز

3-مهر و امضاء وکالتنامه

4_کپی گواهینامه علامت

مدارک مورد نیاز برای تمدید برند توسط اشخاص حقوقی

1-کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان حق امضاء

2-کپی روزنامه رسمی شرکت و تمام تغییرات

3-نمونه علامت و تکمیل فرم اطلاعات

4-کپی گواهینامه برند

با استناد به ماده 91 قانون ثبت علائم تجاری و صنعتی در هنگام ارائه درخواست برای تمدید برند یا علامت تجاری باید شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه علامت تجاری در اولین بار به همراه طبقه کالا و خدمات برند  و نام و مشخصات صاحب برند بصورت کامل در تقاضا آورده شود.

برای تمدید علامت تجاری بهتر است با تماس با کارشناسان و متخصصین موسسه حقوقی ویونا وظیفه تمدید برند را به ما بسپارید. همواره به یاد داشته باشید که ثبت و تمدید علامت تجاری یک کار تخصصی و حرفه ای است و هرگونه اشتباهی می تواند تبعات جبران ناپذیری در تجارت و روند سود دهی شرکت شما داشته باشد.