مدارک مورد نیاز برای تغییرات شرکت

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 3)

یکی از موارد حیاتی و نشانه های یک شرکت پویا و رو به توسعه تغییراتی است که در شرکت ها اتفاق می افتد. در واقع شرکت ها یا باید بصورت اختیاری و یا اجباری تغییراتی را پس از ثبت شرکت در برهه هایی از زمان در بدنه و تشکیلات شرکت خود ایجاد نماید. تغییرات الزامی آنهایی هستند که مطابق با قوانین و مقررات تجاری و اداره ثبت شرکت ها باید در دوره هایی در شرکت ها اتفاق بیافتد. مثلا تغییر مدیران در نهایتا مدت 2 سال در شرکت های سهامی و اما تغییرات اختیاری تغییراتی است که الزامی برای ان وجود ندارد ولی شرکت به منظور توسعه و بهبود شرایط خود ایجاد می کند مانند تغییر در سرمایه شرکت.

عمده ترین تغییراتی که در شرکت ها اتفاق می افتد عبارتند از :

 • افزایش سرمایه
 • کاهش سرمایه
 • نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه
 • تغییر موضوع
 • تغییر محل شرکت
 • انحلال شرکت
 • تاسیس شعبه
 • انتخاب یا تغییر اعضاء هیئت مدیره
 • انتخاب یا تغییر بازرس
 • انتخاب یا تغییر صاحببین امضاء مجاز
 • تبدیل شرکت به نوع دیگر شرکت ها

حال هر یک از این تغییرات باید با تصویب مجمع عمومی شرکت ها و همچنین اطلاع اداره ثبت شرکت ها با ارسال تغییرات به این اداره و درج در مستندات شرکت در اداره ثبت شرکت ها و همچنین اگهی در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیر الانتشار ممکن می باشد و عدم اطلاع رسانی در خصوص این تغییرات اگر الزامی باشد ممکن است باعث مشکلات حقوقی برای شرکت  شود و اگر اختیاری باشد می تواند تبعات عدم پذیرش و رد تغییرات را داشته باشد. از این رو ثبت این تغییرات در اداره ثبت شرکت ها الزامی است.

اما برای انجام هر یک از این تغییرات باید مدارک و مستنداتی تهیه و به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود تا تغییرات اعمال شود. در زیر مدارک مورد نیاز برای اعمال هر یک از این تغییرات اورده شده است:

افزایش سرمایه

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتیکه این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره
 • اظهار نامه تایید شده توسط همه اعضا
 • آگهی افزایش سرمایه
 • گواهینامه بانکی برای افزایش نقدی سرمایه

کاهش سرمایه

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتیکه این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره
 • ارائه لیست کلیه سهامداران و همچنین مشخص کردن تعداد آنها پس از کاهش سرمایه
 • آگهی کاهش سرمایه در روزنامه رسمی کثیرالانتشار
 • اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع
 • گواهی عدم وصول دادخواست اعتراض برای کاهش سرمایه از مراجع قضایی

نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتیکه این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره
 • فتوکپی کارت ملی و شناسنامه از سهامداران جدید
 • مفاصا حساب مالیاتی
 • آخرین روزنامه رسمی
 • اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع

تغییر موضوع شرکت

 • آخرین روزنامه رسمی آگهی شده شرکت
 • دو نسخه صورتجلسه امضاء شده مجمع عمومی فوق العاده
 • اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع
 • مجوز عند الزوم

تغییر محل شرکت

 • آخرین روزنامه رسمی
 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتیکه این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره
 • اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع

انحلال شرکت

 • آخرین روزنامه رسمی
 • اگر مدیر تصفیه از سهامداران نباشد یک برگ از کپی کارت ملی و شناسنامه
 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که باید توسط تمامی اعضاء هیئت مدیره نیز امضاء شده باشد. ضمن اینکه باید ظرف حداکثر 5 روز تهیه و ارائه شود .
 • تهیه لیستی از سهامداران و دریافت امضاء آنها

ثبت شعبه برای شرکت

 • دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتیکه این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره.
 • اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع
 • اساسنامه شرکت
 • شرکتنامه شعبه
 • فتوکپی کارت ملی ، شناسنامه و پایان خدمت مدیر شعبه

انتخاب و یا تغییر اعضاء هیئت مدیره

 • صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و یا عادی فوق العاده
 • اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع
 • مدارک شناسایی مدیران جدید
 • گواهی عدم سوء پیشینه مدیران جدید

انتخاب و یا تعیین بازرس

 • صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و یا عادی فوق العاده
 • اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع
 • مدارک شناسایی بازرس یا بازرسین جدید
 • گواهی عدم سوء پیشینه بازرس و یا بازرسین جدید

انتخاب یا تغییر صاحبین امضاء مجاز

 • صورتجلسه هیئت مدیره
 • در صورتیکه مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره یک نفر باشد در مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق العاده باید تصویب شده باشد.
 • اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع

انجام تغییرات در شرکت همیشه تخصصی و حساس بوده و نباید به هیچ عنوان دست کم گرفته شود. اگر می خواهید شرایط تغییرات شما روال قانونی داشته باشد باید به خوبی به مسائل حقوقی و قانونی تغییرات اشراف داشته باشید و بدانید هر جزئیاتی برای شرایط شرکت از چه اهمیت بالایی برخوردار است.

از این رو انتخاب یک موسسه حقوقی کارامد بسیار اهمیت دارد. موسسه حقوقی ویونا با درصد بالای رضایت مشتریان خود اثبات نموده که همواره در ارائه راه کار های حقوقی و ریزه کاری های تغییرات شرکت ها از بهترین موسسات داخلی ایران است . خدمات ما برای شما همیشگی و ماندگار خواهد بود و تضمین می کنیم که از خدمات ما و قیمت های ما رضایت کامل خواهید داشت.