• خانه
  • مقاله
  • مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 1)

بنابر قوانین اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری هر یک از اشخاص حقوقی که پس از تاسیس ، تصمیم به هرگونه تغییر داشته باشند لازم است طی صورتجلساتی متناسب با نوع تصمیم ، تنظیم شده و همراه با مدارک مورد نیاز به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد تا پس از بررسی های کارشناسی نهایتاً منجر به صدور آگهی ثبتی گردد.

لذا تنظیم صورتجلسات با توجه به تصمیمی که توسط صاحبان شرکت گرفته می شود امری تخصصی و حساس می باشد و از آنجائیکه پس از تنظیم صورتجلسات بایستی اطلاعات در سامانه اداره ثبت شرکتها بارگذاری گردد اهمیت این امر چند برابر گشته و عدم دقت و دانش کافی در این زمینه می تواند موجب خسارات مالی و اتلاف زمان گردد.

از مدارکی که جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره می توان به آنها اشاره کرد:

  • اطلاعات کامل ثبتی شخصیت حقوقی اعم از تاسیس و آخرین وضعیت شخصیت حقوقی
  • مشخصات شناسنامه ای افراد حاضر در شخصیت حقوقی
  • برابر با اصل مدارک شناسنامه ای افراد جدیدالورود

و سایر مدارکی که بسته به نوع صورتجلسه، بایستی همراه با مدارک فوق تهیه و ارائه گردد مانند حکم نمایندگی، کد فراگیر ملی برای اتباع خارجی، برگه مفاصا حساب در خصوصی نقل و انتقال سهام و ... .

پس از تنظیم صورتجلسات مربوطه که با توجه به مدارک ارائه شده انجام خواهد پذیرفت، امضای تمام افراد حاضر در شرکت ذیل صفحات صورتجلسه ضروری می باشد که پس از مهر و امضای صورتجلسات، اطلاعات وارد سامانه اداره ثبت گشته و از طریق پست به آن اداره ارسال میگردد.

مشاوران و کارشناسان مجرب موسسه ویونا شما را در تنظیم صحیح صورتجلسات انواع مجامع و هیئت مدیره و ثبت آنها یاری و راهنمایی می نمایند.