مدیر تصفیه در شرکتهای سهامی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 1)

هر شرکت سهامی به دلایل مختلفی ممکن است تصمیم به انحلال بگیرد. از عمده این دلایل می توان به عدم انجام موضوع در نظر گرفته شده برای فعالیت شرکت اشاره کرد و یا بنا بر شرایطی، انجام آن غیرممکن باشد. یا اینکه شرکت برای مدت معینی تشکیل شده بوده و پس از آن منجر به انحلال خواهد شد. دلایل دیگری نظیر ورشکستگی و یا حکم دادگاه از مواردی است که باعث انحلال شرکتها خواهد شد.

چنانچه  هر شرکت سهامی به هر دلیل اقدام به انحلال نماید بلافاصله وارد تصفیه خواهد شد. امر تصفیه به منظور رسیدگی به حسابها و قروض احتمالی شرکت می باشد که شرکت پس از اقدام به انحلال موظف به پاسخگویی در این زمینه به تمام افراد می باشد.

چنانچه اساسنامه شرکت ترتیب خاصی در زمینه تصفیه در نظر نگرفته باشد، امور تصفیه بر عهده مدیران شرکت می باشد. موسسین می توانند فرد دیگری را با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به سمت مدیر تصفیه انتخاب و معرفی نماید.

چنانچه دلیل انحلال شرکت ورشکستگی باشد امور تصفیه پیرو مقررات ورشکستگی خواهد بود و هم چنین اگر انحلال شرکت با رای دادگاه باشد، مدیر تصفیه نیز توسط دادگاه انتخاب خواهد شد.

شخصیت حقوقی پس از اعلام انحلال، در حال تصفیه محسوب شده و در تمام آگهی ها و اسناد مربوط به شرکت بایستی عبارت"در حال تصفیه" و همچنین نام مدیر یا مدیران تصفیه قید گردد.

موسسین شرکت پس از انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه موظف به اعلام نشانی محل تصفیه نیز می باشند که در حالت معمول همان نشانی مرکز فعالیت شرکت می باشد مگر اینکه مجمع عمومی فوق العاده تصمیم به اعلام آدرس دیگری گرفته باشد.

مدت ماموریت مدیر یا مدیران تصفیه نمی تواند بیشتر از 2 سال باشد و با تعیین و اعلام مدیرتصفیه، اختیارات مدیران شرکت به اتمام رسیده و تصفیه شرکت شروع می شود. مدیر تصفیه تمام اختیارات لازم جهت امر تصفیه را داشته همینطور می تواند برای انجام امور تصفیه یا طرح دعوی و یا دفاع از دعاوی وکیل تعیین کند.

چنانچه فرآیند تصفیه شرکت در طی 2 سال به پایان نرسد مدیرتصفیه موظف است با اعلام دلایل عدم اتمام کار به مجمع درخواست تمدید مدت ماموریت خود را تسلیم آنها بنماید.

مادامی که امر تصفیه به اتمام نرسیده باشد شرکت باقی خواهد ماند و مدیر یا مدیران تصفیه بایستی امور تصفیه و اجرای تعهدات و سایر امور مرتبط به تصفیه را انجام دهند.

با انجام امور مربوطه به تصفیه، در پایان ختم تصفیه اعلام می گردد که به معنای اتمام دوره مجاز برای طرح هرگونه دعوی علیه شخصیت در حال تصفیه بوده و لذا پس از آن درخواست های مربوط مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.

تنظیم و ثبت صورتجلسه انحلال و تعیین مدیرتصفیه در کوتاهترین زمان ممکن توسط کارشناسان موسسه ویونا انجام شده و شما می توانید راهنمایی های لازم در این زمینه را از مشاوران موسسه ویونا دریافت نمایید.