مفاصا حساب مالیاتی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.10 (تعداد رای 21)

همانگونه که در مقالات قبلی توضیح داده شد شرکت ها و موسسات غیر تجاری باید در مرحله آخر ثبت شرکت و یا موسسه خود به اداره دارایی مراجعه و ضمن تشکیل پرونده مالیاتی خود کد اقتصادی شرکت خود را هم دریافت نمایند تا به موجب این کد اقتصادی بتوانند هر ساله در زمان سال مالی با بررسی حساب های سود و زیان خود و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و ارسال آن به اداره دارایی تکلیف مالیات خود را برای سال قبل تعیین نمایند.

کارشناسان اداره دارایی با بررسی دفاتر قانونی شرکت و اظهارنامه و سود خالصه شرکت مطابق با قانون مالیات شرکت را تعیین و به او ابلاغ می کنند.

شرکت ها برای اینکه بتوانند فعالیت قانونی داشته باشند و با اعتبار خود وارد بازار تجاری ایران و جهان شوند نیاز به این کد اقتصادی و پرداخت مالیات دارند، شرکت ها باید هر ساله اظهارنامه مالیاتی خود را به اداره دارایی تحویل نمایند در غیر اینصورت مرتکب جرم مالیاتی شده اند.

در اصل تشکیل پرونده مالیاتی مبین وجهه دادن و هویت دادن به  موجودیت شرکت است و شرکتی که پرونده مالیاتی خود را در اداره مالیاتی تاسیس می کند می تواند مطابق با قانون دو در هزار سرمایه شرکت مالیات را پرداخت کند و اگر این موضوع اتفاق نیافتد باید جریمه مالیاتی بدهد که برابر با دو برابر مبلغ اولیه می باشد یعنی مبلغ مالیات بر اساس قانون شش در هزار سرمایه محاسبه می شود.

در این بین اداره کل مالیات بر درآمد  به منظور ارائه مفاصا حساب مالیاتی بلافاصله با تکمیل مراحل تشکیل پرونده مالیاتی استعلامی را از اداره مالیات بر ارزش افزوده خواهد داشت. بنابراین برای دریافت مفاصا حساب مالیاتی بصورت سالیانه شرکت ها علی رغم تشکیل پرونده مالیاتی در اداره دارایی باید در اداره مالیات بر ارزش افزوده هم صاحب پرونده باشند و در آنجا هم پرونده تشکیل بدهند که این موضوع باید هم زمان انجام شود.

تشکیل پرونده دارایی و مالیات بر ارزش افزوده نهایتا حدود یک هفته تا ده روز زمان نیاز دارد.

دریافت مفاصا حساب مالیاتی

منظور از مفاصا یعنی تصفیه کردن و وقتی این کلمه به همراه کلمه ای دیگر به کار رود یعنی تصفیه کردن آن کلمه، به همین دلیل مفاصا حساب برای بیمه، سهام و یا هر موضوع دیگری می تواند به کار برده شود. اما برای امور مالیاتی منظور از مفاصا حساب مالیاتی یعنی دریافت برگه تصفیه حساب مالیاتی شرکت از اداره مالیات.

در واقع شرکت ها پس از اینکه در موعد مقرر اقدام به ارائه صورتحساب های سود و زیان و اظهارنامه مالیاتی خود به اداره دارایی می کنند و با بررسی های صورت گرفته صورتحسابی را مبنی بر میزان بدهی مالیاتی دریافت می کنند و این بدهی را تصفیه می کنند می توانند برای دریافت تصفیه حساب خود یا همان مفاصا حساب مالیاتی اقدام نمایند.

اساسا شرط صدور مفاصا حساب مالیاتی  مطابق با ماده 235 قانون مالیات های مستقیم پرداخت قطعی بدهی مالیاتی شرکت به اداره مالیات یا دارایی است. از زمان درخواست اداره امور مالیاتی باید نهایتا ظرف مدت 5 روز این برگه مفاصا حساب مالیاتی را آماده و به متقاضی ارائه نماید.

دریافت مفاصا حساب مالیاتی مطابق با روش زیر انجام می شود:

  • پرداخت اصل بدهی مالیاتی به اداره دارایی و دریافت رسید
  • تنظیم درخواستی کتبی با موضوع دریافت مفاصا حساب مالیاتی و ارسال آن به اداره امور مالیاتی
  • بررسی موضوع درخواست، تائید رئیس امور مالیاتی و یا رئیس گروه مالیاتی و ارسال درخواست شما به واحد مالیاتی
  • تهیه خلاصه پرونده مالیاتی مودی درخواست کننده مفاصا حساب مالیاتی توسط کارشناسان امور مالیاتی .
  • تائید خلاصه وضعیت مالیاتی و تصفیه حساب مالیاتی مودی مالیاتی توسط رئیس اداره مالیات و یا رئیس گروه مالیاتی
  • مرحله بعد ثبت خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی تائید شده در پرونده مالیاتی متقاضی
  • در صورت وجود بدهی قطعی این موضوع باید به مودی مالیاتی یا وکیل وی ابلاغ شود.
  • در صورت دریافت ابلاغیه اعلم بدهی باید این بدهی مالیاتی توسط خود مودی و یا وکیل قانونی آنها پرداخت شود.
  • در صورت نبود بدهی و یا تصفیه حساب بدهی برگه عدم بدهی صادر می شود و برگه ای دال بر تسویه حساب مالیاتی به مودی و یا وکیل وی تحویل داده می شود. این برگه تسویه حساب باید تائید کارشناس ارشد مالیاتی و یا رئیس گروه مالیاتی را داشته باشد. این برگه همان مفاصا حساب مالیاتی نامیده می شود.

دریافت مفاصا حساب مالیاتی در شرکت های پیمانکاری

شرکت های پیمانکاری به دلیل پیمانی بودن و یا قراردادی بودن موضوع فعالیتشان باید برای دریافت مفاصا حساب مالیاتی باید ابتدا نامه ای از کارفرما در خصوص اتمام کار یا نامه پایان کار دریافت نمایند. در این نامه باید تمامی وظایف و موضوعات پیمان قید شده باشد و در ضمن میزان قرارداد ، تاریخ شروع و پایان ، درصد انجام کار و قید میزان مسئولیت کارفرما و پیمانکار آورده شده باشد.

سپس در صورت نیاز باید مفاصا حساب بیمه نیز دریافت و به پرونده الصاق شود و بعدا تمامی روال انجام کار برای دریافت مفاصا حساب مالیاتی شرکت مطابق با روش قبل انجام شود.

در کل دریافت مفاصا حساب مالیاتی شرکت منوط به پرداخت کل بدهی قطعی شرکت به اداره دارایی می باشد. از این رو افرادی می توانند متقاضی دریافت مفاصا حساب مالیاتی باشند که برگه تصفیه حساب مالیاتی را ابتدا دریافت نموده باشند. توصیه می شود هر سال پس از تکمیل پرداخت صورتحساب مالیاتی درخواست مفاصا حساب مالیاتی بلافاصله داده شود.

موسسه حقوقی ویونا با بهره گیری از کارشناسانی صاحب نام و متخصص در امور حقوقی و مالیاتی تمامی خدمات فوق را به همراه سایر خدمات حقوقی و مالیاتی با عقد قرارداد برای کلیه شما عزیزان می تواند عهده دار شود. شما می توانید تنها با داشتن یک قرارداد با موسسه حقوقی ویونا تمامی موضوعات مالیاتی خود را از زمان ثبت شرکت به عهده ما گذاشته و با خیال راحت فکر خود را معطوف به موضوعات تجاری خود بکنید.

برای عقد قرارداد و همکاری با کارشناسان ما در ثبت شرکت ویونا همین امروز با کارشناسان ما تماس بگیرید.