راهنمای ثبت شرکت اینترنتی قسمت سوم

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 2)

سمت اشخاص
در این صفحه سمت شخص در شرکت یا موسسه ورود اطلاعات می‌شود. ابتدا از فهرست «اشخاص شرکت» شخصی که اطلاعات سمت وی باید وارد شود انتخاب می‌گردد. از فهرست «نوع سمت»، سمت شخص را انتخاب می‌نماییم. این سمت می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد به عنوان مثال مدیر عامل یا رئیس هیئت‌مدیره و غیره. سپس «تاریخ شروع سمت» را معین می‌کنیم. فیلد «مدت تصدی» برای این است که تصدی شخص در یک سمت مشخص شود. به عنوان مثال یک شخص در شرکت می‌تواند به مدت دو سال مدیر عامل باشد علاوه بر اینکه عضو هیأت مدیره شرکت نیز می‌باشد.
«تاریخ پایان اعتبار سمت» یعنی اگر مدت تصدی به عنوان مثال ۱۲ ماه باشد تاریخ پایان اعتبار با توجه به تاریخ شروع سمت مشخص می‌شود. اگر اعضای «هیأت مدیره خارج از شرکا» باشد یعنی مانند مثال فوق مدیر عامل می‌تواند خارج از شرکا نیز باشد و در این صورت در این فیلد مشخص می‌شود. «وضعیت حق امضاء» نیز مشخص می‌کند که شخص جزء افراد دارای حق امضاء در شرکت هست یا خیر. در انتها کلید «ثبت سمت شخص» را کلیک نموده تا اطلاعات در ذیل آن نشان داده شود. در انتها با کلیک بر روی کلید (گام بعدی) صفحه بعد می‌رویم. در این مرحله به صورت خودکار اطلاعات وارد شده ذخیره می‌گردد. این موضوع سبب آن نمی‌شود که شما نتوانید اطلاعات خود را تصحیح نمایید.

ارتباط بین اشخاص
در این قسمت اطلاعات نمایندگان قانونی وارد می‌شود. از فهرست «نماینده (وکیل)» شخصی که به نمایندگی انتخاب شده مشخص می‌شود. از قسمت «نماینده شده (موکل)» نیز شخصی که وکیل نماینده وی است انخاب می‌شود. در فهرست «نوع نماینده قانونی» مشخص می‌شود که نماینده ممکن است وکیل، وصی، قیم یا غیره باشد. «مستند نمایندگی» که با توجه به نوع نمایندگی است انتخاب می‌شود مثلاً اگر سمت نماینده قیم باشد مستند آن قیم‌نامه می‌شود. «شماره مستند نمایندگی» و «تاریخ مستند نمایندگی» نیز بر اساس همان مستند پر می‌شود. «تاریخ شروع نمایندگی» و «تاریخ پایان نمایندگی» نیز نشانگر تاریخی است که شخص در سمت نمایندگی حضور دارد. «اختیارات نمایندگی» نیز را می‌توان وارد نمود که شرح با توضیحی در مورد اختیارات نماینده است. به عنوان مثال اگر نماینده فقط در موارد خاصی اختیارات داشته باشد در این قسمت ذکر می‌شود. پس از آن کلید «ثبت نمایندگی» را کلیک می‌نماییم. در انتها با کلیک بر روی کلید (گام بعدی) به صفحه بعد می‌رویم. در این مرحله به صورت خودکار اطلاعات وارد شده ذخیره می‌گردد. این موضوع سبب آن نمی‌شود که شما نتوانید اطلاعات خود را تصحیح نمایید.

شعبه
اگر شرکت یا موسسه نیاز به تأسیس شعبه داشته باشد اطلاعات ان در این قسمت باید وارد شود. ابتدا «کدپستی» شعبه وارد شده سپس «شماره تماس» با قید کد محل قید می‌گردد. از فهرست «واحد ثبتی شعبه» اداره ثبتی که شعبه در آن قرار دارد تعیین می‌شود. «نشانی شعبه» نیز به صورت کامل وارد می‌شود. در انتخاب کلید «ثبت شعبه» را کلیک می‌نماییم. موارد تعیین شده در قسمت پایین فرم نشان داده شود. برای حذف یک ردیف بر روی (×) کلیک می‌نماییم. در انتها با کلیک بر روی کلید (گام بعدی) به صفحه بعد می‌رویم. در این مرحله به صورت خودکار اطلاعات وارد شده ذخیره می‌گردد. این موضوع سبب آن نمی‌شود که شما نتوانید اطلاعات خود را تصحیح نمایید.

سمت‌ها در شعبه
ابتدا از فهرست «شخص شرکت» اشخاصی که قبلاً در اشخاص وارد شده‌اند انتخاب می‌شوند. از فهرست «سمت شخص» نیز سمت وی در شعبه شرکت مشخص می‌شود. «مدت تصدی» نیز مشخص می‌کند شخص به صورت محدود یا نامحدود در این سمت تعیین شده است. «شعبه شرکت» نیز بر اساس همان انتخاب قبلی که واحد ثبتی شعبه مشخص شده بود قابل انتخاب است. «تاریخ شروع سمت» نیز زمانی که شخص به این سمت تعیین شده است را نشان می‌دهد. اگر مدت تصدی محدود باشد باید «تاریخ پایان اعتبار سمت» مشخص شود و در غیر این صورت نیازی به پر کردن آن نیست. «وضعیت حق امضا» نیز مشخص می‌کند که شخص تعیین شده حق امضای اوراق را دارد یا خیر. پس از آن کلید «ثبت سمت شعبه» را کلیک نمایید. موارد تعیین شده در قسمت پایین فرم نشان داده شود. برای حذف یک ردیف بر روی گزینه (×) کلیک کنید. در انتها با کلیک بر روی کلید (گام بعدی) به صفحه بعد می‌رویم. در این مرحله به صورت خودکار اطلاعات وارد شده ذخیره می‌گردد. این موضوع سبب آن نمی شود که شما نتوانید اطلاعات خود را تصحیح نمایید.

روزنامه
در این قسمت اطلاعات سال مالی شرکت وارد می‌شود. «روز شروع سال مالی» و «ماه شروع سال مالی» در این قسمت وارد می‌شود.
همچنین در این صفحه اطلاعات روزنامه شرکت با انتخاب از فهرست «روزنامه شرکت» تعیین می‌شود. پس از آن کلید «افزودن به لیست روزنامه های شرکت» را کلیک می‌نماییم. موارد تعیین شده در قسمت پایین فرم نشان داده شود. برای حذف یک ردیف بر روی (×) کلیک می‌نماییم. در انتها با کلیک بر روی کلید (گام بعدی) به صفحه بعد می‌رویم. در این مرحله به صورت خودکار اطلاعات وارد شده ذخیره می‌گردد. این موضوع سبب آن نمی شود که شما نتوانید اطلاعات خود را تصحیح نمایید.

اظهارنامه / تقاضانامه
در این قسمت متن اظهارنامه یا تقاضانامه شرکت یا موسسه وارد می‌شود. شما می‌توانید اطلاعات را تایپ نموده یا از کلیشه و متون موجود در سیستم استفاده نمایید. برای این کار کلید «دریافت متن تقاضانامه/اظهارنامه» را کلیک می‌نماییم. در انتها با کلیک بر روی کلید (گام بعدی) به صفحه بعد می‌رویم. در این مرحله به صورت خودکار اطلاعات وارد شده ذخیره می‌گردد. این موضوع سبب آن نمی شود که شما نتوانید اطلاعات خود را تصحیح نمایید.

اساسنامه
در این قسمت متن اساسنامه شرکت یا موسسه وارد میگردد شما می‌توانید اطلاعات را تایپ نموده یا از کلیشه و متون موجود در سیستم استفاده نمایید. برای این کار کلید «دریافت متن اساسنامه» را کلیک می‌نماییم. در انتها با کلیک بر روی کلید (گام بعدی) به صفحه بعد می‌رویم. در این مرحله به صورت خودکار اطلاعات وارد شده ذخیره می‌گردد. این موضوع سبب آن نمی شود که شما نتوانید اطلاعات خود را تصحیح نمایید.

شرکتنامه
در این قسمت متن اساسنامه شرکت یا موسسه وارد می‌شود. شما می‌توانید اطلاعات را تایپ نموده یا از کلیشه و متون موجود در سیستم استفاده نمایید. برای این کار کلید «دریافت متن اساسنامه» را کلیک می‌نماییم. در انتها با کلیک بر روی کلید (گام بعدی) به صفحه بعد می‌رویم. در این مرحله به صورت خودکار اطلاعات وارد شده ذخیره می‌گردد. این موضوع سبب آن نمی شود که شما نتوانید اطلاعات خود را تصحیح نمایید.

مدارک
در این صفحه با توجه به نوع شرکت مدارکی را که متقاضی باید ارائه نماید به صورت خودکار نشان داده می‌شود. در سمت راست فرم گزینه ای به نام «تایید مدارک مورد نیاز» وجود دارد که باید تیک بخورد. در واقع با زدن این تیک متقاضی تایید می‌نماید که مدارک مورد نیاز را مطالعه نموده ونسبت به تهیه و ارائه آنها اقدام می‌نماید. پس از آن کلیدی به نام (پذیرش) وجود دارد که با زدن آن تقاضای تاسیس ثبت نهایی شده و ارسال می‌گردد.